Published On: vin, oct. 23rd, 2020

Amanarea taxelor este posibila pana la data de 25 decembrie / Masurile aprobate de Guvern

​Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi si penalitati pentru obligatiile fiscale neachitate la termen, a caror scadenta s-a implinit dupa declansarea starii de urgenta, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Finantelor Publice (MFP). Potrivit acestuia, pana la 25 decembrie 2020 organele fiscale nu vor incepe executarea silita, dand posibilitatea debitorilor de a se decide cu privire la accesarea facilitatilor fiscale oferite corespunzator situatiei sale fiscale. Ambele masuri sunt intr-un singur proiect de OUG adoptat.
Alte masuri din acelasi act normativ:
Aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.
Beneficiari ai facilitatii de esalonare simplificata sunt toti contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au in derulare o inlesnire la plata potrivit Codului de procedura fiscala si care nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta, sau acestea au fost achitate pana la eliberarea certificatului fiscal.
Aceasta masura are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, sustinerea conformarii la plata, pentru contribuabilii aflati in dificultate generata de lipsa de lichiditati financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19, iar pe de alta parte, din perspectiva statului, asigurarea incasarii unor sume certe si periodice la bugetul general consolidat.
Pentru acordarea esalonarii contribuabilul, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1.  sa depuna cerere pana la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
 2.  sa nu inregistreze obligatii bugetare restante la data declararii starii de urgenta si neachitate ulterior.
 3.  sa nu se afle in procedura insolventei;
 4.  sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;
 5.  sa aiba depuse toate declaratiile fiscale;
 6.  sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Esalonarea la plata nu se acorda pentru sume de pana la 500 de lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, in cazul persoanelor juridice.
Pot beneficia de esalonarea simplificata si debitorii aflati in insolventa pentru obligatiile curente nascute dupa declararea starii de urgenta, dar si cei care au esalonare la plata conform Codului de procedura fiscala.
intrucat esalonarea simplificata nu presupune constituirea de garantii, legiuitorul, in acord cu mediul de afaceri si ceilalti parteneri sociali, a instituit plata unei dobanzi. Nivelul de dobanzii este redus la jumatate, respectiv 0,01% pe zi de intarziere adica la 3,65 % pe an (fata de Codul de procedura fiscala care prevede nivelul dobanzii de 0,02% pe zi de intarziere)
Debitorul poate solicita modificarea esalonarii prin includerea in esalonare a obligatiilor nascute dupa acordarea esalonarii la plata de 2 ori pe perioada esalonarii
Daca debitorul pierde esalonarea, poate solicita mentinerea acesteia tot de 2 ori.
Debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de eşalonare, care poate cuprinde rate diferentiate de plata.

Avantajele acestei masuri (conform MFP):

 1. este o alternativa la masurile fiscale adoptate dupa intrarea in starea de urgenta, pentru care perioada de aplicare inceteaza la data de 25 octombrie 2020;
 2. este o procedura simplificata de acordare a esalonarii la plata, pentru contribuabilii care au fost buni platnici pana la data intrarii in starea de urgenta. Fata de procedura normala de acordare a esalonarii, potrivit Codului de procedura fiscala, procedura si documentele depuse de debitori sunt simplificate, in sensul ca se acorda esalonare numai in baza unei cereri, fara a fi depuse alte documente.
 3. termenul de solutionare este mult diminuat – 5 zile de la data depunerii cererii, intrucat nu este necesara o analiza ampla asupra situatiei fiscale a debitorului;
 4. se suspenda executarea silita pentru obligatiile bugetare ce fac obiectul esalonarii la plata;
 5. nu se constituie garantii, tinand cont de termenul scurt de acordare esalonarii la plata (12 luni), de situatia dificila cu care se confrunta contribuabilii din perspectiva lichiditatilor financiare mult diminuate fata de perioada anterioara intrarii in starea de urgenta, precum si de necesitatea sustinerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activitatii;
 6. nu se considera a fi restante obligatiile bugetare pe perioada esalonarii la plata;
 7. pe perioada esalonarii la plata, contribuabilii trebuie sa achite toate obligatiile nascute in aceasta perioada, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plata;
 8. debitorul poate solicita, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, modificarea esalonarii la plata prin includerea in esalonare a obligatiilor ce constituie conditie de mentinere a valabilitatii acesteia;
 9. debitorul poate mentine esalonarea la plata, pierduta, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, respectiv in cele 12 luni de esalonare.

 

Sursa: HotNews.ro

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>