Published On: lun, sept. 14th, 2020

“SECETA” in buzunarele agricultorilor braileni / Ultima strigare pentru primirea ajutorului de stat

 APIA reaminteste ca se primesc cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, pana la data de 15 septembrie 2020

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, se depun pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regaseste in OUG nr.148/27.08.2020 publicata in Monitorul Oficial nr.806 din data de 02.09.2020 si poate fi descarcat de pe site-ul APIA, accesand adresa www.apia.org.ro.

Cererile se depun la Centrele judetene/locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al Municipiului Bucuresti pe raza carora/caruia a fost depusa Cererea unica de plata in Campania 2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, insotita de documentele solicitate poate fi transmisa la centrele judetene/locale APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti si prin fax sau posta sau in format electronic prin e-mail.

Beneficiari:

  1. a) producatorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. b) producatorii agricoli persoane juridice, cu exceptia grupurilor de producatori.

Ajutorul de stat se acorda beneficiarilor care au infiintat in toamna anului 2019 urmatoarele culturi: grau, secara,  triticale, orz, orzoaica, ovaz, rapita.

Beneficiarii trebuie sa indeplinesca cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) sa detina proces-verbal de constatare si evaluare a pagubelor, incheiat pana la data de 15 iunie inclusiv, in care procentul de calamitare este de peste 30% aferent culturii calamitate;
  2. b) suprafata calamitata sa reprezinte un procent de peste 30% din suprafata totala declarata in Cererea unica de plata in anul 2020, aferenta culturii calamitate;
  3. c) sa fie inregistrati in evidentele APIA in anul 2020, cu cerere unica de plata 2020;
  4. d) nu se afla in dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau in faliment la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, in baza evidentelor Oficiului National al Registrului Comertului.

Atentie!!! Suprafata pentru care se acorda ajutorul de stat nu poate depasi suprafata culturii declarate in cererea unica de plata 2020.

Prin exceptie beneficiarii care au suprafete calamitate cu culturi prevazute mai sus  confirmate prin procesul – verbal de constatare si evaluare a pagubelor, care au fost intoarse sau nu au mai fost insamantate dupa calamitare si nu se regasesc, in totalitate sau partial, in Cererea unica de plata 2020, suprafetele calamitate avute in vedere pentru ajutorul de stat sunt cele mentionate in procesul – verbal de constatare si evaluare a pagubelor.

Pentru acesti beneficiari ajutorul de stat se acorda pentru suprafatele confirmate prin procesul – verbal de constatare si evaluare a pagubelor, dar nu mai mult de suprafata declarata cu teren arabil in Cererea unica de plata din Campania 2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este insotita de urmatoarele documente:

  1. a) copie a procesului-verbal de constatare si evaluare a pagubelor;
  2. b) coordonate bancare in conditiile in care nu se mentin coordonatele bancare existente la Cerea unica de plata 2020.

Atentie!! Daca documentul de identificare a coordonatelor bancare existent la dosarul cereri de plata depuse la APIA nu se modifica acesta ramane valabil si pentru acordarea ajutorului de stat.

Documentele depuse in copie de catre beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate si insusite prin semnatura de catre beneficiar.

Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat se regasesc in tabelul de mai jos:

CulturaCuantum ajutor de stat

(lei/ha)

Grau925,0
Secara925,0
Triticale805,0
Orz912,0
Orzoaica951,0
Ovaz772,0
Rapita1002,0

 

 

 

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>