Published On: lun, sept. 14th, 2020

ANUNT PUBLIC

BUCOVALA STERE, titular al proiectului “Construire 4 depozite parter pentru depozitare produse industriale”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire 4 depozite parter pentru depozitare produse industriale” propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Chiscani, sat Chiscani, Sos. Vizirului, km. 10, Platforma Industriala Chiscani, lot 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila – municipiul Braila, bulevardul Independentei, nr. 16, bloc B5, in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00, precum si a urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro-sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termne de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>