Published On: vin, iul. 3rd, 2020

Convocator

Share This
Tags

Administratorul unic al TREMULA SA cu sediul in Braila, str Soseaua de Centura nr. 1+1 Lot 2A, inregistrara la Registrul Comertului sub nr. J09/46/1997, cod fiscal /RO 9155491, in conformitate cu art 117 din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 31.07.2020, ora 12, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

  • Prezentarea raportului  administratorului privind gestionarea societatii si rezultatele economico-financiare la data de 31.12.2019;
  • Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de profit si pierdere, aferent exercitiului financiar al anului 2019;
  • Descarcarea de gestiune a a dministratorului societatii, pentru exercitiul financiar al anului 2019;
  • Prezentarea raportului comisiei de cenzori cu privire la intocmirea si verificarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2019;
  • Aprobarea repartizarii profitului net al societatii;
  • Aprobarea datei de 19.08.2020 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate; Actionarii isi pot exprima votul prin participarea personala, cu simpla proba a identitatii acestora, pot fi reprezentati fie de catre reprezentantii lot legali, fie de catre altii carora li s-a acordat o procura speciala sau prin corespondenta. Modelele buletinelor de vot prin corespondenta, precum si procurile speciale, se pot obtine de la sediul societatii inceopand din data de 20.07.2020 si se vor depune tot la sediul societatii, pana cel tarziu in data de 27.07.2020 ora 12.

Materialele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi se pun la dispozitia actionarilor, de luni pana vineri, intre orele 14-15 la sediul societatii incepand cu data de 20.07.2020. Daca nu sunt indeplinite conditiile de validate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu aceeasi ordine de zi, pe data de 01.08.2020 la aceeasi ora si in acelasi loc.

 

 

Administrator unic: Ing. Mircea Ghitescu

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>