Published On: joi, oct. 18th, 2018

Anunt Convocatoriu

Consiliul de administratie al OUAI Delta convoaca adunarea generala extraordinara a  membrilor sau a reprezentantilor acestora, care va avea loc in data de 01.11.2018 la sediul din com. Vădeni, jud. Brăila, la ora 10.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul:

 1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2018.
 2. Aprobarea implementarii proiectelor: „Modernizarea plotului de irigații SPP 1, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila” și „Modernizarea plotului de irigații SPP 2, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila”, precum si necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiilor.
 3. Aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiilor prevazute in proiectele „Modernizarea plotului de irigații SPP 1, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila” și „Modernizarea plotului de irigații SPP 2, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila”.
 4. Aprobarea bugetului proiectului si a angajamentului privind prevederea in bugetul organizatiei, pe toata perioada de realizare a investitiilor, a cheltuielilor aferente proiectelor, atit cele eligibile cit si cele neeligibile.
 5. Aprobarea asigurarii veniturilor necesare acoperiri cheltuielilor de mentenanta a investitiilor „Modernizarea plotului de irigații SPP 1, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila” și „Modernizarea plotului de irigații SPP 2, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila” pe o perioada de minim 5 ani de la data efectuarii ultimei transe de plata in cadrul proiectelor.
 6. Aprobarea caracteristicilor tehnice principale ale proiectelor „Modernizarea plotului de irigații SPP 1, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila” și „Modernizarea plotului de irigații SPP 2, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila”.
 7. Aprobarea angajamentului de a asigura volumele de apa necesare udarilor atit pentru membri cat si pentru ceilalti detinatori de teren in interiorul plotului, cu conditia respectarii statutului si a Hotararii Adunarii Generale a Organizatiei.
 8. Desemnarea reprezentantului legal al proiectelor „Modernizarea plotului de irigații SPP 1, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila” și „Modernizarea plotului de irigații SPP 2, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila”, in vederea realizarii tuturor activitatilor necesare elaborarii, depunerii si implementarii proiectului.
 9. Abrobarea asigurarii eventualei cofinantari sau cheltuiala neeligibila ce ii revine sau rezulta din implementarea proiectelor „Modernizarea plotului de irigații SPP 1, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila” și „Modernizarea plotului de irigații SPP 2, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila”, pe toata durata conform obligatiilor prevazute in Contractele de finantare ce se vor incheia intre AFIR si OUAI Rod Bun.
 10. Aprobarea contractarii unui credit pentru proiectele de investitii „„Modernizarea plotului de irigații SPP 1, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila” și „Modernizarea plotului de irigații SPP 2, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila” si desemnarea presedintelui organizatiei in vederea semnarii contractului de credit si a tuturor documentelor in relatia cu banca.

11.Aprobarea privind solicitarea scrisorii de garantie din partea fondului de garantare si plata comisionului, pentru proiectele de investitii „Modernizarea plotului de irigații SPP 1, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila” și „Modernizarea plotului de irigații SPP 2, din amenajarea de irigații incinta Brăila-Dunăre-Siret, județul Brăila”.

 1. Realegerea organelor de conducere a O.U.A.I. Rod Bun.
 2. Aprobarea schimbării sediului O.U.A.I. Rod Bun.
 3. Diverse.

 

 

Presedinte,

Badea Ion

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>