Published On: vin, sept. 14th, 2018

Dotarea agentilor economici cu POS-uri

Reamintim faptul ca, agentii economici ce desfasoara activitati de comert cu amanuntul si cu ridicata, precum si cei care desfasoara activitati de prestari servicii (asa cum sunt definite la art.271 alin.(1) din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) si realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 50.000 euro, in echivalent lei, au obligatia sa accepte ca mijloc de plata si cardurile de debit si cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS si/ sau al altor solutii moderne de acceptare.

            De asemenea, persoanele juridice mentionate pot oferi serviciul de avans in numerar la terminalele de plata in baza contractelor incheiate cu institutiile acceptante si pot acorda avansuri in numerar.Acestea au obligatia de a afisa la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum si informatii privind costul serviciului.

            Avansul se evidentiaza distinct pe chitanta emisa de terminalul de plata si nu poate depasi suma de 200 lei. Agentii economici pot percepe de la titularul cardului un comision care nu poate depasi 1% din valoarea avansului acordat.    .Baza legala: Legea nr.191/ 19 iulie 2018 pentru modificarea OUG nr.193/ 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicata in Monitorul Oficial al României nr.642/ 24 iulie 2018.

 

 

                                                                                               

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>