Published On: vin, iun. 15th, 2018

Angajatorii pot primi 1125 lei / luna pentru fiecare ucenic pe care il vor forma in cadrul propriilor firme

Statul  contribuie la stimularea angajatorilor pentru organizarea programelor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Angajatorii care organizeaza programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, conform Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 1125 lei, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Nu beneficiaza de prevederile mentionate angajatorii care, anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

Ucenicia la locul de munca se adreseaza:

a) persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invaţare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca;

b) angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineşte cumulativ urmatoarele condiţii:

a) face demersuri pentru a-şi gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de munca in a carei raza teritoriala işi are domiciliul sau, dupa caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in condiţiile legii;

b) a implinit varsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupaţia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;

d) indeplineşte condiţiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Poate incheia contracte de ucenicie la locul de munca si:

a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;

b) intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala.

Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni.

Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Centrul de Formare Profesionala al A.J.O.F.M. Braila, Str. Sergent Tataru, nr.2, corp B, etaj 3 (in curtea Liceului Teoretic Mihail Sebastian), sau la tel/fax 0239/611080.

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>