Published On: lun, iun. 18th, 2018

Absolventii pot beneficia de o prima de 1.500 de lei

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca și se incadreaza in munca, in aceasta perioada, cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie de 1500 lei (egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii).

Prima de insertie se acorda in doua transe, astfel:

  a) 50% din cuantumul stabilit (750 lei), la data angajarii;

  b) 50% din cuantumul stabilit (750 lei), dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prima de insertie se solicita in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii.

Absolventii pot obtine indemnizatie de șomaj numai daca in termen de 60 de zile de la absolvire s-au inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul.

Data absolvirii este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise in diploma sau, dupa caz, in certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant, daca in cuprinsul acestora nu se specifica in mod expres o anumita data de absolvire.

Indemnizatia de somaj pentru absolventi:

•          se acorda la cerere, pe o perioada de 6 luni;

•          este o suma fixa, in cuantum de 250 de lei/luna;

•          se acorda de la data:

– expirarii perioadei de 60 de zile de la absolvire;

– absolvirii scolilor speciale pentru persoane cu handicap.

Indemnizatia de șomaj se acorda de la data mentionata mai sus doar daca solicitarea este inregistrata in termen de 10 zile calendaristice de la aceasta data. Daca solicitarea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, indemnizatia de șomaj se acorda de la data inregistrarii cererii.

Indemnizatia poate fi solicitata in cel mult 12 luni de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la data absolvirii, sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap și se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Absolventii inregistrati in evidenta agentiei pot beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere, medierea muncii, formare profesionala, prime de incadrare/instalare/insertie in cazul in care se incadreaza in munca potrivit prevederilor legal in vigoare.

De asemenea, tinerii pot fi cuprinși in programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca și alte masuri active finantate atat din bugetul asigurarilor pentru șomaj cat și din alte surse de finantare.

ATENTIE!

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la A.J.O.F.M.Braila cu sediul in municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605 sau la tel./fax 0239/611386, 0239/613078, 0239/661749, 0239/660574.

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>