Published On: mie, mai 9th, 2018

INSCRIEREA SI SUSTINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE DE CATRE CANDIDATII M.A.I

Share This
Tags

Inscrierea candidatilor la institutiile de invatamant superior/unitatile de invatamant postliceal

Candidatii M.A.I. care au dosarele de recrutare corect si complet intocmite (inclusiv declarați „apt” psihologic si medical in urma evaluarii/examinarilor efectuate la unitațile de recrutare) se inscriu la sediul institutiilor de invatamant superior/unitatilor de invatamant postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de catre fiecare dintre acestea, prezentand documentele solicitate de organizatori si participand la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecarei institutii de invatamant superior/unitati de invatamant postliceal si a informatiilor afisate pe site-ul propriu, in sectiunea privind admiterea 2018.

Vezi ce trebuie sa contina dosarul de recrutare. Click aici.

Inscrierea candidatilor M.A.I. care indeplinesc condițiile mai sus menționate la sediul instituției de invațamant pentru care au optat este condiționata de prezentarea urmatoarelor documente:

a)         Cartea de identitare sau pasaportul, in original;

b)         Diploma de bacalaureat sau adeverința eliberata de liceu in care se menționeaza notele obținute la probele de examen, media generala de la bacalaureat, mediile obținute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma, precum si foaia matricola a studiilor liceale, in original sau copii legalizate (numai pentru absolvenții promoției anului in curs);

c)         Contravaloarea taxei de inscriere sau, pentru candidatii care solicita scutirea de taxa, acte doveditoare in acest sens;

d)         Alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.

Sustinerea probelor eliminatorii

Contravizita medicala se realizeaza la sediul fiecarei institutii, potrivit graficului stabilit de catre comisia de concurs. Daca se constata nerespectarea unuia dintre criteriile medicale si de resurse umane (semne distinctive sau tatuaje), candidatul este declarat Inapt pentru admitere, respectiv Nepromovat.

Evaluarea performantei fizice a candidatilor se realizeaza in baza traseului practic aplicativ, potrivit prederilor O.M.A.I. nr. 140/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Candidatii M.A.I. la institutiile de invatamant ale M.Ap.N si Academia Naționala de Informații ,,Mihai Viteazul” sustin probele eliminatorii (contravizita medicala si evaluarea performantei fizice) in mod centralizat, la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, in perioada 07 – 11 iulie 2018, ora 07.00, potrivit graficului D.G.M.R.U., care va fi adus la cunostinta candidatilor in timp util, prin postarea acestuia pe site-ul M.A.I. la secțiunea cariera/ instituții de invațamant. Candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate/pasaportul si echipamentul sportiv necesar desfasurarii probelor eliminatorii.     

La probele eliminatorii – contravizita medicala si evaluarea performantei fizice – nu se admit contestatii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive!!

Candidații selecționați de MAI pentru Institutul Medico-Militar susțin proba eliminatorie la limba engleza in data de 16 iulie 2018 la aceasta instituție si proba de cunostințe in data de 25 iulie 2018 la facultatea de profil din cadrul Universitații de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” Bucuresti, respectiv Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures.

Candidații MAI la Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul” se inscriu la sediul acesteia si participa la proba eliminatorie – stabilirea nivelului de cunoastere a unei limbi straine (engleza/ franceza/ germana/ rusa), la data de 27 iulie 2018, precum si la probele scrise, in datele de 28 si 29 iulie, la disciplinele stabilite pentru fiecare specializare.

Unitatile de invatamant postliceal ale I.G.P.R. organizeaza si desfasoara probele eliminatorii la sediul fiecarei institutii, in perioadele:

            – 26 august – 01 septembrie 2018 – pentru sesiunea august – septembrie 2018;

            – 12 – 18 ianuarie 2019 – pentru sesiunea ianuarie 2019, conform graficelor stabilite de catre fiecare unitate de invatamant postliceal.

Inscrierea candidaților la instituțiile de invațamant ale MAI si organizarea concursurilor de admitere

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizeaza si desfasoara concursul de admitere in perioada 31 iulie – 24 august 2018, conform regulamentului propriu.

Unitatile de invatamant postliceal ale I.G.P.R. organizeaza si desfasoara activitati in vederea inscrierii candidatilor, astfel:

a)         in perioada 24 -25 august 2018 – pentru sesiunea august-septembrie 2018;

b)         in perioada 10 – 11 ianuarie 2019 – pentru sesiunea ianuarie 2019.

Probele de verificare a cunostintelor si calendarul desfasurarii acestora sunt cele stabilite  prin regulamentele/dispozitiile/metodologiile de admitere, conform graficelor de concurs.

Unitatile de invatamant postliceal din subordinea I.G.P.R. vor organiza si desfasura proba de verificare a cunostintelor in data de 03 septembrie 2018 – pentru sesiunea august – septembrie 2018, respectiv in data de 20 ianuarie 2019 – pentru sesiunea ianuarie 2019, cu respectarea metodologiei de admitere in vigoare.

Toate informatiile referitoare la desfasurarea probelor eliminatorii si a probelor de verificare a cunostintelor se vor obtine prin consultarea site-urilor oficiale ale institutiilor de invatamant, de catre persoanele interesate.

Candidatii declarati ”ADMIS” au obligatia sa depuna, in vederea inmatricularii, la inceperea anului scolar/universitar, diploma de bacalaureat, in original, la institutia de invatamant la care au fost declarati „ADMIS”. Neprezentarea, in termenul stabilit, a diplomei, in original, din vina exclusiva a candidatului, conduce la neinmatriculare.

Nu vor fi inmatriculati sau vor fi indepartati din institutia de invatamant la care au fost declarati “ADMIS”, cei care, urmare a verificarilor desfasurate ulterior admiterii, se constata ca au avut un comportament necorespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist.

Candidații care isi retrag documentele din dosarul de recrutare inainte de afisarea rezultatului final sunt retrasi din concurs.

Pe perioada desfasurarii probelor de selectie si/sau de verificare a cunostintelor, candidaților li se asigura, gratuit, asistența medicala de urgenta.

Pentru admiterea la Facultatea de Stiințe Juridice si Administrative, programul de studii universitare de licența „Drept” – forma de invațamant la distanța, sunt prevazute locuri la concurs numai in regim cu taxa, dosarul se constituie in mod individual, iar inscrierea la concurs se realizeaza personal la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, in perioada prevazuta in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere.

Pentru admiterea la Facultatea de Stiințe Juridice si Administrative din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licența „Administrație publica” – forma de invațamant cu frecvența, sunt prevazute locuri la concurs numai in regim cu taxa. Candidații se prezinta pentru inscriere la sediul instituției de invațamant, in perioada 21 – 27 august 2018, cu documentele prevazute in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de licenta, in facultatile Academiei de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza”, in anul 2018. Admiterea la programul de studii universitare de licența „Administrație Publica” se realizeaza prin concurs de dosare.

Inscrierea si depunerea dosarelor se face in zilele de marti, miercuri si joi, intre orele 11,30 – 15,30, la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Braila, situat in municipiul Braila, str. Mihail Sebastian  nr. 10 – 12, jud. Braila.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic la sediul institutiei (in intervalul orar sus mentionat) si pe adresa de internet http:www.br.politiaromana.ro./Admitere 2018.

Candidatii sunt rugati sa consulte permanent pagina de internet a inspectoratului, unde vor fi afisate periodic date si informatii privind activitatile in legatura cu recrutarea si selectia: http:www.br.politiaromana.ro./Admitere 2018.

Tematica si bibliografia de concurs, etapele de inscriere a candidaților si planificarea probelor de concurs se afiseaza pe site-ul oficial al fiecarei instituții de invațamant, care trebuie consultat permanent.

            Site-urile oficiale ale institutiilor de invatamant :

 

1.         ACADEMIA DE POLITIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”

http://www.academiadepolitie.ro; e-mail: secretar@academiadepolitie.ro

2.         SCOALA DE AGENTI DE POLITIE "VASILE LASCAR" CAMPINA

http://www.scoalapolitie.ro; e-mail:campina@scoalapolitie.ro

3.         SCOALA DE AGENTI DE POLITIE „SEPTIMIU MURESAN” CLUJ-NAPOCA

http://www.scoalapolcj.ro; e-mail: scoala.cluj@cj.politiaromana.ro

4.         UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE „CAROL I”

www.unap.ro

5.         ACADEMIA FORTELOR TERESTRE „NICOLAE BALCESCU” – SIBIU

http://www.armyacademy.ro; e-mail: office@armyacademy.ro

6.         ACADEMIA TEHNICA MILITARA

http://www.mta.ro; e-mail: atm@mta.ro

7.         INSTITUTUL MEDICO – MILITAR

https://institutul-medico-militar.mapn.ro; imm@mapn.ro

8.         ACADEMIA NAVALA „MIRCEA CEL BATRAN” – CONSTANTA

http://www.anmb.ro; relatiipublice@anmb.ro

9.         SCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI SI SUBOFITERI A FORTELOR TERESTRE „BASARAB I” – PITESTI

http://www.ncoacademy.ro/; e-mail: relatii.publice01225@forter.ro

10.       SCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI SI SUBOFITERI A FORTELOR AERIENE ”TRAIAN VUIA” – BOBOC

http://www.smmmsfa.ro; e-mail: scoalamilitara_traianvuia@afas.ro

11.       SCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI A FORTELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU” – CONSTANȚA

http://www.smmmfn.ro; e-mail: smmmfn@smmmfn.ro

12.       ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII „MIHAI VITEAZUL”

http://www.animv.ro; e-mail: ani@sri.ro

 

 

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>