Published On: mar, mai 22nd, 2018

Daca e marti, politistii vorbesc femeilor

Ordinul de protectie – conform Legii nr. 217/2003, republicata, pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri – obligatii sau interdictii:

evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;

interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;

reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;

obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamânt a persoanei protejate;

incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora;

interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone pe care persoana     protejata le frecventeaza sau le viziteaza periodic;

ca agresorul sa suporte si contravaloarea chiriei si/sau a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima, copiii minori sau alti membri de familie locuiesc sau urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramâne in locuinta familiala;

obligarea agresorului sa urmeze consiliere psihologica, psihoterapie;

efectuarea unui tratament ori a unor forme de ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.

Cererea pentru emiterea ordinului de protectie poate fi introdusa de victima personal sau prin reprezentant legal, este de competenta judecatoriei de pe raza teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta victima si este scutita de taxa judiciara de timbru. Judecarea cererii se face de urgenta si, in orice situatie, solutionarea nu poate depasi un termen de 72 de ore de la depunere.

Durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea depasi 6 luni de la data emiterii ordinului. La expirarea duratei masurilor de protectie, persoana protejata poate solicita un nou ordin de protectie, daca exista indicii ca, in lipsa masurilor de protectie, viata, integritatea fizica sau psihica ori libertatea i-ar fi puse in pericol.

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>