Published On: vin, mart. 2nd, 2018

Noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale

Guvernul a aprobat, in sedinta de la 1 martie , la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Conform actului normativ, se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea imprumutului integral autorizat in anul 2019. Aceste sume vor fi utilizate exclusiv pentru finantarea proiectelor necesare asigurarii pachetului minim de servicii publice in fiecare localitate.

Pachetul minim de servicii publice, conform prevederilor Programului de Guvernare 2018-2020, presupune realizarea unor investitii in urmatoarele domenii: sanatate, educatie, apa-canalizare, energie termica si electrica, transport si drumuri, salubrizare, cultura, sport, locuinte.

            Totodata, autoritatile administratiei publice locale vor putea ca, in anul 2018, sa utilizeze excedentul bugetului local pentru a finanta si cheltuielile cu personalul, corectiile financiare aferente proiectelor, sentintele civile definitive, precum si rambursarea imprumuturilor contractate. Acest lucru poate fi facut doar in cazul in care aceste categorii de cheltuieli nu pot fi asigurate din veniturile proprii si din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

Potrivit unei modificari adoptate in sedita de Guvern, contributiile de asigurari sociale si impozitul pe venit aferente drepturilor de natura salariala declarate si neachitate pana la 31 decembrie 2017 se achita anul acesta de catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, din veniturile proprii ale acestora si din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. In aceasta categorie intra si contributiile de asigurari sociale si impozitul pe venit aferente drepturilor salariale castigate in instanta de personalul din invatamantul preuniversitar de stat pana la 31 decembrie 2017.

De asemenea, in vederea deblocarii finantarii din credite a investitiilor publice de interes local, unitatile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale vor avea posibilitatea de a muta sume autorizate ca trageri pentru anul curent de la o finantare rambursabila la alta in cadrul sumei totale autorizate pentru anul respectiv.

Aceste prevederi au fost aprobate deoarece bugetul de stat si fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finantare al autoritatilor administratiei publice locale, iar nefinalizarea unor proiecte in domeniul alimentarii cu apa sau al salubrizarii poate conduce la aplicarea unor produceri de infringement de catre Comisia Europeana, intrucat au fost asumate termene de conformare.

 

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>