Published On: joi, dec. 21st, 2017

IN SFARSIT! S-a modificat legislatia achizitiilor publice / Achizitiile directe mici se pot face fara publicarea SEAP

Guvernul a modificat si completat legislatia achizitiilor publice, pentru a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si pentru a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Aceste prevederi sunt incluse intr-o ordonanta de urgenta adoptata de Guvern, care are rolul sa fluidizeze procesul de atribuire a contractelor publice, in conditii transparente, contribuind astfel la implementarea proiectelor de investitii publice intr-o perioada mai scurta de timp.

Ordonanta de urgenta adoptata miercuri are in vedere corelarea, inclusiv in sensul urmarit de legislatia europeana, si clarificarea prevederilor din cele trei legi – Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, intrucat anumite prevederi ale acestora au fost modificate pe parcursul procesului de adoptare in Parlament.

Un element de noutate al acestei ordonante este crearea cadrului legal care va permite, ulterior, prin detalierea in legislatia secundara, incheierea de contracte fara publicarea prealabila in SEAP a anuntului si documentatiei. Este vorba aici despre achizitiile directe mici realizate de autoritatile contractante, in cazul carora utilizarea platformei electronice actuale s-a dovedit a nu aduce eficienta, ci mai degraba o birocratizare inutila.

Sunt clarificate conditiile si modalitatile de aplicare a procedurii simplificate, stabilindu-se clar ca aceasta procedura se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, a acordurilor-cadru si a concursurilor de solutii a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile prevazute de lege. Procedura simplificata reprezinta modalitatea de realizare a achizitiilor publice sub pragurile impuse de legislatia europeana, prin publicare numai la nivel national si cu utilizarea de termene mai scurte si cerinte minimale necesare pentru indeplinirea contractului.

De asemenea, este clarificata situatia de exceptie de la art. 19 din Legea nr. 98/2016, astfel incat autoritatea contractanta sa poata aplica procedura simplificata sau, dupa caz, achizitia directa, pentru loturi individuale, atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. Este precizat dreptul autoritatii contractante de a solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica numai dupa declararea ofertei castigatoare si sub rezerva ca aceasta conditie sa fi fost prevazuta fie in documentatia de atribuire, fie in anuntul de participare.

Se introduce obligatia autoritatii contractante de a solicita ofertantului/candidatului sa precizeze, in oferta sau in solicitarea de participare, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, numai daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau solicitarii de participare.

O noua prevedere specifica faptul ca nu poate fi aplicat criteriul costului/pretului cel mai scazut in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de proiectare si executie. Clarificarea legislativa este necesara pentru a aduce un aport mai mare calitatii in raport cu pretul pentru contracele de lucrari care implica si partea de proiectare

O alta clarificare vizeaza textul de lege in sensul ca persoana care se considera vatamata se poate adresa atat Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cat si instantei de judecata. De asemenea, va fi mai explicita prevederea privind modul de curgere a termenului de solutionare a contestatiei, prevazandu-se expres ca acesta este de 20 de zile lucratoare de la data primirii copiei dosarului achizitiei publice de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in urma transmiterii acestuia de catre autoritatea contractanta odata cu punctul sau de vedere asupra contestatiei, pentru a se evita prelungirea artificiala a termenului de solutionare a contestatiei. Se va aplica un termen unitar, respectiv 5 zile lucratoare, de comunicare a intampinarii catre instanta de judecata de catre intimat, intrucat cele 5 zile calendaristice pot implica si zile libere, astfel se poate reduce in practica la 3 zile lucratoare.

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>