Published On: joi, nov. 2nd, 2017

LOCURI DE MUNCA

Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori: 522 locuri, in urmatoarele ocupatii:

Denumire ocupatie            Conditii de ocupare           Denumire angajator

analist programator         studii superioare de specialitate

vechime minim 1 an          BIBLIOTECA JUDETEANA " PANAIT ISTRATI"

Piata Poligon, nr. 4, tel: 0239619590

Termen depunere dosare: 31.10.2017,

Concurs: 09.11.2017

Persoana de contact: cs.jr. Lenuta Done

contabil        studii medii economice

vechime minim 10 ani      CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL BRAILA

Str. Caraiman, nr. 11, tel: 0239615282,

Termen depunere dosare: 06.11.2017,

Concurs: 14.11.2017

administrator financiar patrimoniu    studii medii

vechime minim 10 ani     

asistent medical generalist       studii de specialiate

vechime minim 5 ani        

maseur         calificare in domeniu

vechime minim 5 ani        

instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze    calificare in domeniu

vechime minim 5 ani        

electrician de intretinere si reparatii            calificare in domeniu

vechime minim 5 ani        

inspector, clasa I, grad profesional principal          studii superioare de specialitate

vechime minim 5 ani         CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Piata Independentei, nr. 1, tel: 0239619600,

Termen depunere dosare: 22.11.2017,

Concurs: 05.12.2017,

inspector principal           studii superioare

vechime minim 5 ani         DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

B-dul Al. I. Cuza, nr. 134 , tel: 0239611645,

Termen depunere dosare: 06.11.2017,

Concurs: 16.11.2017

Persoana de contact: Vladescu Tatiana Katy

referent de specialitate studii superioare

vechime minim 7 ani         FILARMONICA "LYRA-GEORGE CAVADIA" BRAILA

Calea Calarasilor, nr. 52, tel: 0239615010

Termen depunere dosare: 15.11.2017,

Concurs: 21.11.2017

Persoana de contact: Balaban Ionut Sandel

restaurator bunuri culturale     studii medii

vechime minim 5 ani

atestat restaurator metale       MUZEUL BRAILEI "CAROL I"

Piata Traian, nr. 3, tel: 0339401002,

Termen depunere dosare: 13.11.2017, ora 12

Concurs: 22.11.2017

Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. Ionel Candea, manager

inspector debutant (taxe si impozite)           studii superioare    PRIMARIA ORASULUI INSURATEI

Sos. Brailei, nr. 18, tel: 0239660312,

Termen depunere dosare: 21.11.2017,

Concurs: 05.12.2017

Persoana de contact: Pirlog Fanica

inspector principal (compartimentul buget)           studii superioare de specialitate           

administrator financiar patrimoniu    studii superioarecursuri de specialitate

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL KOGALNICEANU"Str. Costache Negruzzi, nr. 102, tel: 0239619787,Termen depunere dosare: 10.11.2017,Concurs: 16.11.2017Persoana de contact: Director, prof. Dorin Chiru

operator extractie gaze

Statie uscare gaze Galbenu absolventi de liceu, scoala profesionala sau 10 clase si curs de calificare (nivel B-720 ore de profil petrol si gaze) in meseriile: operator extractie gaze, operator tratare si transport titei si gaze, sondor, operator lucrari speciale la sonde, operatori statii de masurare si reglare gaze;

candidatii sa aiba domiciliul in localitatile unde se afla punctele de lucru sau cu posibilitate de naveta           SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUC. TG. MURES

Telefon: 0265402800

e-mail: emil.rusu@romgaz.ro,

Persoana de contact: Rusu Emil,

Dosarele se depun la sediul Sectiei Muntenia din localitatea Urziceni,

Termen depunere dosare: 07.11.2017,

Concurs: 10.11.2017                     

agent de securitate          calificare in domeniu

vechime minim 1 an         

agent vanzari          studii medii

vechime minim 1 an         

agent vanzari (tractoare si utile agricole)    studii superioare   

ajutor de bucatar  studii medii 

ambalator manual                        

asfaltator     studii medii 

automacargiu                     

barman         persoane cu handicap

studii medii

vechime minim 3 ani        

barman         studii medii

vechime minim 1 an         

brutar                        

bucatar         studii medii 

bucatar         calificare in domeniu

vechime minim 5 ani

specialist bucatarie vietnameza

limba engleza C1   

buldoexcavatorist                        

calcatoreasa lenjerie                   

capitan fluvial                    

coafeza         studii medii 

confectioner articole din piele            calificare in domeniu

vechime minim 5 ani        

confectioner cablaje auto          minim 8 clase         

confectioner modele       calificare de confectioner           

confectioner tamplarie aluminiu si PVC                   

confectioner-asamblor articole din textile             

controlor calitate              

corespondent comercial            vechime minim 3 ani        

cosmeticiana          studii medii 

curatitor-sablator             

director economic            studii superioare economice

experienta in domeniu

cunoscator limba italiana sau engleza          

dulgher                     

electrician de intretinere si reparatii            calificare in domeniu        

electrician naval                

faiantar                     

femeie de servici  persoane cu handicap

studii medii/vechime minim 2 ani        

fierar-betonist                   

frezor universal     scoala profesionala           

functionar economic        studii medii 

gestionar depozit scoala profesionala/  curs de calificare           

grafician PC studii medii

vechime minim 1 an         

inginer mecanic                 

inginer mecanic utilaje agricole          studii superioare   

inginer textile designer              

izolator                     

lacatus constructii metalice si navale                       

lacatus constructii metalice si navale           minim scoala generala

calificare in domeniu

vechime minim 2 ani in constructii navale

cunostinte limba engleza A2      

lacatus intretinere si reparatii studii medii 

lacatus la prelucrarea si indreptarea tevilor                        

lacatus mecanic (hidraulica)     scoala profesionala           

lucrator bucatarie persoane cu handicap

studii medii

vechime minim 2 ani        

lucrator bucatarie studii medii 

lucrator comercial (pizzerie)    studii medii 

macaragiu pod rulant                  

maistru cazangerie           scoala de maistri

vechime minim 3 ani in constructii navale

cunostinte limba engleza C1      

manichiurista         studii medii 

manipulant marfuri                      

masinist la masini pentru terasamente

( ifronist – buldoexcavatorist)  vechime minim 3 ani        

mecanic agricol      studii medii

vechime minim 2 ani        

mecanic agricol (reparatii tractoare si utilaje agricole)  scoala profesionala           

mecanic auto          persoane cu handicap

studii medii

vechime minim 3 ani        

mecanic auto          vechime minim 2 ani        

mecanic utilaj (naval)                  

modelier lemn       scoala profesionala/ curs de calificare

montator pereti si plafoane din ghips-carton                     

motorist (reparatii motoare termice)           scoala profesionala           

multiplicator sabloane croitorie                     

muncitor necalificat         persoane cu handicap

studii medii

vechime minim 2 ani        

muncitor necalificat                      

muncitor necalificat constructii                      

muncitor necalificat in constructii                  

muncitor necalificat in industria confectiilor                     

muncitor necalificat in metalurgie     scoala generala      

muncitor necalificat la asamblarea si montarea pieselor           calificare in domeniu        

muncitor necalificat manipulare furaje        locul de munca se afla in Comuna Tudor Vladimirescu           

operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice                  

operator PC studii medii

vechime minim 3 ani        

ospatar         studii medii 

otelar            scoala profesionala/ curs de calificare           

patiser                      

pavator         studii medii 

paznic                        

polizator                  

pregatitor lansator confectii                

presator metale    studii medii 

rectificator universal                   

rihtuitor confectii             

sef ferma agricola (agrozootehnica)   studii medii

vechime minim 10 ani

cunostinte avansate de limba engleza sau limba araba scris si vorbit    

sofer de autoturisme si camionete                

sofer masina de mare tonaj                  

spalator vehicule  persoane cu handicapstudii mediivechime minim 2 ani    

spalator vehicule              

spanuitor confectii                       

specialist in achizitii                    

strungar masini de alezat si frezat     scoala profesionala/ curs de calificare

strungar universal            scoala profesionala           

sudor             

sudor minim scoala generala

calificare in domeniu

vechime minim 2 ani in constructii navale

cunostinte limba engleza A2      

taietor confectii                

tamplar PVC                        

tamplar universal             

tamplar universal calificare in domeniu        

tehnician mentenanta                

termist tratamentist       scoala profesionala/ curs de calificare

timonier                   

tinichigiu auto        persoane cu handicap

studii medii

vechime minim 3 ani        

tinichigiu auto                    

trasator                    

tubulator naval                  

turnator-formator            scoala profesionala/ curs de calificare

ucenici – strungar  minim 10 clase       

vanzator       scoala generala      

vopsitor        studii medii

vechime minim 1 an         

vopsitor auto          persoane cu handicap

studii medii

vechime minim 3 ani        

vopsitor auto          persoane cu handicap

studii medii

vechime minim 3 ani        

vopsitor industrial                        

zidar- rosar, tencuitor                 

zugrav                       

Persoanele, neinregistrate in evidenta A.J.O.F.M. Braila, care solicita un  loc  de munca, se vor prezenta la sediul agentiei din bdul. Dorobantilor nr. 603 – 605; Agentia Locala Braila –          str. Sergent Tataru, nr.2, Corp B, etaj 3 (In incinta liceului Mihail Sebastian), Punctul de lucru Faurei, sau Punctul de lucru Insuratei, cu urmatoarele documente:

             – act de identitate – original si copie;  

             – acte de studii si calificare – original si copie;          

             – carnetul de munca, daca este cazul 

 – adeverinta medicala, cu mentiunea "apt pentru munca" sau "clinic sanatos", cu eventuale restrictii  medicale.

Angajatorii care isi au sediul, respectiv domiciliul in judetul Braila au obligatia sa comunice toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Nerespectarea acestei prevederi legale constituie contraventie si conduce la aplicarea unor amenzi intre 3000 lei (RON) si 5000 lei (RON).

Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, ocuparea locurilor de munca vacante care au fost comunicate potrivit legii, in termen de o zi de la data ocuparii acestora, in conditiile legii. In cazul necomunicarii angajatorul se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.

    Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia sunt inregistrati. Neindeplinirea acestei obligatii legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei (RON) la 10000 lei (RON).

    Neutilizarea C.O.R. (Codul Ocupatiilor din Romania) constituie contraventie si conduce la aplicarea unor amenzi intre 3000 lei (RON) si 5000 lei (RON).

 

 

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>