Published On: lun, oct. 2nd, 2017

Elevii vor avea manuale la timp / Editura Didactica si Pedagogica va fi reorganizata si va edita manuale scolare

Guvernul Romaniei, la initiativa Ministerului Educatiei Nationale, va decide ca sarcina publicarii manualelor scolare sa fie asumata de catre Ministerul Educatiei Nationale prin Editura Didactica si Pedagogica si tiparirea la Monitorul Oficial dupa avizarea Consiliului Concurentei.

Societatea Editura Didactica si Pedagogica S.A. va fi infiintata ca societate comerciala pe actiuni, de interes national, cu capital integral de stat, in subordinea Ministerului Educatiei, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactica si Pedagogica.

Societatea Editura Didactica si Pedagogica SA va avea ca obiect principal de activitate editarea de:

Manuale scolare pentru invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal, in limba romana si in limbile minoritatilor nationale, si alte lucrari pentru invatamantul prescolar si universitar;

Manuale pentru scoli profesionale si de maistri; tratate, lucrari de metodica si de pedagogie; lucrari in sprijinul invatamantului pentru perfectionarea profesorilor si pentru activitati individuale ale elevilor si studentilor, originale si traduceri din alte limbi;

Materiale grafice in domeniul mijloacelor de invatamant, precum si alte lucrari necesare invatamantului.

Societatea Editura Didactica si Pedagogica SA va realiza manualele scolare la solicitarea directa a Ministerului Educatiei Nationale, pe baza de contract. Complementar, Societatea Editura Didactica si Pedagogica poate desfasura si alte activitati conexe pentru realizarea obiectului sau de activitate.

Societatea va fi condusa de adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale, si de catre un consiliu de administratie format din cinci membri. Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor si membrii Consiliului de administratie ai Societatii vor fi numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului Educatiei Nationale. Conducerea executiva a Societatii va fi asigurata de un director general.

Cu privire la cei 180.000 de elevi din actuala clasa a V-a, Ministerul Educatiei precizeaza ca atunci cand au fost in clasa a IV-a, anul scolar 2016/2017, licitatia a fost deschisa in 05.09.2015 si finalizata in 25.08.2016, ultimele manuale fiind distribuite in 19.12.2016 (adica aproape la finalul semestrului I).

Situatia loturilor ofertate si neofertate arata astfel:

*LOTURI OFERTATE 2014 – clasele I – II: 12

 LOTURI NEOFERTATE 2014 – clasele I – II: 12

LOTURI OFERTATE 2015 – clasele I-III: 23

LOTURI NEOFERTATE 2015 – clasele I – III: 104

LOTURI OFERTATE 2016 – clasa a IV-a: 13

LOTURI NEOFERTATE 2016 – clasa a IV-a: 39

LOTURI OFERTATE 2016 – clasele I-III minoritati: 11

LOTURI NEOFERTATE 2016 – clasele I-III minoritati: 96

*LOTURI OFERTATE 2017-clasa a V-a: 26

LOTURI NEOFERTATE 2017- clasa a V-a: 84

TOTAL OFERTATE- 47

TOTAL NEOFERTATE- 239

*neadunate, lasate separat

"Am inteles mesajul editurilor, dar nu voi persista in eroarea de a nu asigura manuale la timp", a spus ministrul educatiei.

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>