Published On: mar, iul. 11th, 2017

SUPAGL Braila face angajari / A scos la concurs 13 posturi vacante

Serviciul de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarire Locala Braila organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata/determinata a 13 functii contractuale, vacante sau temporar vacante.

SUPAGL Braila scoate la concurs in perioada urmatoare 13 posturi vacante sau temporar vacante, dupa cum urmeaza:

sef Serviciu reparatii drumuri (S), grad II-1 post de conducere;

inginer in cadrul Serviciului activitati domeniul public (S), grad II – 1 post de executie;

inspector de specialitate in cadrul Serviciului salubrizare, D.D.D. si protectia mediului (S), grad III – 2 posturi de executie;

inginer in cadrul Serviciului salubrizare, D.D.D. si protectia mediului (S), grad I-2 posturi de executie;

administrator adapost caini in cadrul Serviciului gestionare caini fara stapan (M), treapta profesionala IA -1 post de executie;

sef Serviciu financiar contabilitate (S), grad II -1 post de conducere;

economist in cadrul Serviciului Financiar contabilitate (S), grad I – 1 post de executie (perioada determinata);

economist in cadrul Serviciului financiar contabilitate (S), debutant – 1 post de executie;

sef Serviciu administrativ si activitati recreative (S), grad II cu atributii PSI -1 post de conducere;

consilier juridic (S), grad I -1 post de executie;

auditor intern in cadrul Oficiului Audit Intern (S), grad I -1 post de executie.

Concursul se va organiza la finalul acestei luni, inceputul lui august dupa cum urmeaza: 28 iulie proba practica, 02 august proba scrisa si 07 august interviul. Mentionam ca data limita de depunere a dosarului este 21 iulie, ora 14:00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Mai multe detalii gasiti aici!

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>