Published On: lun, iun. 12th, 2017

SUPAGL Braila a scos la concurs mai multe posturi

Serviciul de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarire Locala Braila organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a pentru 16 functii contractuale de executie, vacante

SUPAGL Braila va organiza concurs la sfarsitul lunii iunie si inceputul lunii iulie, pentru ocuparea a 16 posturi vacante, dupa cum urmeaza:

sef serviciu (S), grad II – Serviciul Reparatii Drumuri;

tehnician, M IA in cadrul Serviciului Reparatii Drumuri;

muncitor calificat , treapta I (5 posturi) in cadrul Serviciului Reparatii Drumuri;

mecanic utilaj (2 posturi) in cadrul Serviciului Reparatii Drumuri;

auditor intern (S), grad I in cadrul Oficiului Audit Intern;

inspector de specialitate (S), grad I in cadrul Oficiului Resurse Umane Salarizare;

muncitor calificat, treapta I (4 posturi) in cadrul Serviciului Salubrizare, D.D.D. si Protectia Mediului, Compartiment Dezinsectie, Dezinfectie, Deratizare;

tehnician (M), treapta IA – cu atributii in Serviciul Public de Administrare a Parcarilor, in cadrul Serviciului Activitati Domeniul Public .

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

22 iunie 2017, ora 16.00 – data limita pentru depunerea dosarelor;

30 iunie 2017, ora 09.00 – proba practica;

04 iulie 2017, ora 09.00 – proba scrisa;

06 iulie 2017, ora 09.00 – proba interviu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savsrsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savsrsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Pentru mai multe detalii click aici!

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>