Published On: mie, mai 17th, 2017

LEGEA RASPUNDERII MAGISTRATILOR – Procurorii nu vor mai beneficia de protectia CSM

Iata amendamentele senatorului Serban Nicolae la Legea 303/2004. Statul se va indrepta obligatoriu impotriva judecatorului sau procurorului care a produs o eroare judiciara sau fapta cauzatoare de prejudiciu, pentru recuperarea banilor platiti victimelor. Termenul de prescriptie va fi de 1 an de la acoperirea de catre stat a prejudiciului.

serban_nicolae_infobrailaSenatorul PSD Serban Nicolae (foto) revine cu cele mai concrete amendamente la Legea raspunderii magistratilor, printr-o serie de modificari ale articolele privitoare la raspunderea judecatorilor si procurorilor din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Procurorii nu vor mai avea acelasi statut cu judecatorii in cazul anchetelor penale, necesitatea existentei incuviintarii CSM pentru retinere, arestare ori perchezitie fiind doar pentru judecatori. Cele mai importante amendamente vizeaza raspunderea pecuniara a judecatorilor si procurorilor care comit nu doar erori judiciare, ci si fapte de natura sa cauzeze prejudicii, in sensul ca statul prin Ministerul Finantelor, va avea obligatia – sub sanctiunea angajarii raspunderii penale a persoanelor responsabile, sa se indrepte cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care a savarsit, in exercitarea atributiilor, fapta cauzatoare de prejudiciu – sa se indrepte cu actiune in regres impotriva magistratului aflat in culpa. Pana in prezent statul “se poate” indrepta cu actiune in regres, alternativa care a facut ca niciun functionar al statului sa nu initieze vreodata o asemenea actiune.

Modificari importante au fost gandite si la categoria abaterilor disciplinare din celebrul art. 99 al Legii 303/2004, in care judecatorii si procurorii vor raspunde explicit daca vor mai indrazni sa-si manifeste public convingerile politice, daca vor interveni pentru nerespectarea principiului repartizarii aleatorii a dosarelor ori daca vor avea manifestari necuviincioase fata de justitiabili.

Iata amendamentele senatorului Serban Nicolae la Legea 303/2004:

Titlul IV Raspunderea judecatorilor si procurorilor

Cap. I Dispozitii generale

Art. 94

Judecatorii si procurorii raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii.

Art. 95

(1) Judecatorii pot fi perchezitionati, retinuti, arestati la domiciliu sau arestati preventiv numai cu incuviintarea Consiliului Superior al Magistraturii. (n.n. – s-a eliminat protectia acordata procurorului)

(2) In caz de infractiune flagranta, judecatorii pot fi retinuti si supusi perchezitiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de indata de organul care a dispus retinerea sau perchezitia.

Art. 96

(1) Vatamarea drepturilor ori a intereselor legitime ale unei persoane, prin incalcarea dispozitiilor Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a drepturilor si libertatilor fundamentale prevazute de Constitutia Romaniei sau a normelor procesuale, ori prin erori judiciare, atrage raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate.

(2) Orice persoana ale carei drepturi ori interese legitime au fost vatamate in conditiile aratate la alineatul precedent, constatate printr-o hotarare judecatoreasca, are dreptul la repararea prejudiciilor.

(3) Raspunderea patrimoniala  a statului, in conditiile legii, nu inlatura raspunderea judecatorilor si procurorilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta, ori care, in exercitarea atributiilor, au produs vatamarea mentionata la alineatele (1) si (2).

(4)  Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror.

Art. 96.1

In caz de eroare judiciara, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) Cand vatamarea e cauzata de eroare judiciara savarsita in proces penal, cazurile si repararea prejudiciului sunt cele stabilite de Codul de procedura penala.

b) Cand vatamarea e cauzata de eroare judiciara savarsita in alte procese decat cele penale, dreptul la repararea prejudiciilor nu se va putea exercita decat in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotarare definitiva, raspunderea penala sau disciplinara, dupa caz, a judecatorului sau procurorului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciara.

Art. 96.2

(1) Pentru repararea prejudiciului, persoana vatamata se poate indrepta cu actiune impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.

(2) Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii definitive date cu respectarea prevederilor alineatului precedent, statul, prin Ministerul Finantelor Publice, are obligatia, sub sanctiunea angajarii raspunderii penale a persoanelor responsabile, sa se indrepte cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care a savarsit, in exercitarea atributiilor, fapta cauzatoare de prejudiciu.

(3) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune al statului, in toate cazurile prevazute de prezentul capitol este de un an, de la data cand a fost achitat prejudiciul. Daca achitarea prejudiciului s-a realizat in mai multe transe, termenul de prescriptie curge de la data ultimei plati.

Art. 97

(1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor sau procurorilor, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori savarsirea de catre acestia a unor abateri disciplinare.

(2) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) nu poate pune in discutie solutiile pronuntate prin hotararile judecatoresti, care sunt supuse cailor legale de atac.

Cap. II Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor

Art. 98

(1) Judecatorii si procurorii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei.

(2) Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor militari poate fi angajata numai potrivit dispozitiilor prezentei legi si nu inlatura raspunderea civila sau penala a acestora.

Art. 99 – Constituie abateri disciplinare:

a) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu;

b) incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii;

c) atitudinile nedemne in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de justitiabili, colegi, personalul instantei sau al parchetului in care functioneaza, inspectori judiciari, avocati, experti, martori ori reprezentantii altor institutii;

d) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea publica a convingerilor politice;

e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;

f) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;

g) nerespectarea de catre procuror a dispozitiilor procurorului ierarhic superior, date in scris si in conformitate cu legea;

h) nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor ori intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile;

i) nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele prevazute de lege pentru abtinerea sa, precum si formularea de cereri repetate si nejustificate de abtinere in aceeasi cauza, care are ca efect tergiversarea judecatii;

j) nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a altor informatii de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exercitarea functiei, cu exceptia celor de interes public, in conditiile legii;

k) absente nemotivate de la serviciu, in mod repetat sau care afecteaza in mod direct activitatea instantei ori a parchetului;

l) imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror;

m) nerespectarea in mod nejustificat a dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege sau regulamente;

n) folosirea functiei detinute pentru a obtine un tratament favorabil din partea autoritatilor sau interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii;

o) deturnarea distribuirii aleatorii a cauzelor, ori nerespectarea in mod grav sau repetat a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;

p) obstructionarea activitatii de inspectie a inspectorilor judiciari, prin orice mijloace;

q) participarea directa sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu este asigurata transparenta fondurilor;

r) lipsa totala a motivarii hotararilor judecatoresti sau a actelor judiciare ale procurorului, in conditiile legii;

s) utilizarea unor expresii inadecvate in cuprinsul hotararilor judecatoresti sau al actelor judiciare ale procurorului ori motivarea in mod vadit contrara rationamentului juridic, de natura sa afecteze prestigiul justitiei sau demnitatea functiei de magistrat;

s) nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale ori a deciziilor pronuntate de inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii;

t) exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta.

Art. 99.1

(1) Exista rea-credinta atunci cand judecatorul sau procurorul incalca cu stiinta normele de drept material ori procesual, urmarind sau acceptand vatamarea unei persoane.

(2) Exista grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul nesocoteste din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material ori procesual.

Art. 100 – Sanctiunile disciplinare care se pot aplica judecatorilor si procurorilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertismentul;

b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 20% pe o perioada de pana la 6 luni;

c) mutarea disciplinara pentru o perioada de pana la un an la o alta instanta sau la un alt parchet, situate in circumscriptia altei curti de apel ori in circumscriptia altui parchet de pe langa o curte de apel;

d) suspendarea din functie pe o perioada de pana la 6 luni;

e) excluderea din magistratura.

Art. 101

(1)  Pentru abaterile prevazute la art. 99 lit. b), n), o), q), si s)-t) se pot aplica doar sanctiunile prevazute la art. 100 lit. d) si e).

(2)  Abaterile prevazute la art. 99 lit. b) si n) atrag in mod obligatoriu raspunderea penala, in conditiile legii.

Art. 101 – Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 100 se aplica de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii sale organice.

sursa luju.ro

 

fax_amendamente_SN

 

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>