Published On: vin, mai 19th, 2017

Ce trebuie sa stie absolventii de liceu care doresc sa obtina indemnizatia de somaj

Absolventii pot obtine indemnizatie de somaj numai daca in termen de 60 de zile de la absolvire s-au inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul.

Data absolvirii este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise pe diploma sau, dupa caz, pe certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant, daca in cuprinsul acestora nu se specifica in mod expres o anumita data de absolvire.

Indemnizatia de somaj pentru absolventi:

•             se acorda la cerere, pe o perioada de 6 luni;

•             este o suma fixa, in cuantum de 250 de lei/luna;

•             se acorda de la data:

– expirarii perioadei de 60 de zile de la absolvire;

– absolvirii scolilor speciale pentru persoane cu handicap.

Indemnizatia de somaj se acorda de la data mentionata mai sus doar daca solicitarea este inregistrata in termen de 10 zile calendaristice de la aceasta data. Daca solicitarea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, indemnizatia de somaj se acorda de la data inregistrarii cererii.

Indemnizatia poate fi solicitata in cel mult 12 luni de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la data absolvirii, sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Absolventii inregistrati in evidenta agentiei pot beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere, medierea muncii, formare profesionala, prime de incadrare/instalare in cazul in care se incadreaza in munca potrivit prevederilor legal in vigoare.

De asemenea, tinerii pot fi cuprinsi in programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca si alte masuri active finantate atat din bugetul asigurarilor pentru somaj cat si din alte surse de finantare.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legi.

Informatii suplimentare se pot obtine de la A.J.O.F.M.Braila cu sediul in municipiul Braila, b-dul Dorobantilor, nr.603-605 sau la tel./fax 0239/611386, 0239/613078, 0239/661749, 0239/660574.

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>