Published On: mie, mart. 8th, 2017

Studentii vor burse pe tot parcursul anului, inclusiv in vacanta de vara

Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita Camerei Deputatilor sa modifice Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 (prin proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normativ – PL-x nr. 142/2017) in asa fel incat fondul pentru burse si protectie sociala a studentilor sa se acorde pentru intreaga durata a unui an universitar (12 luni).

In conformitate cu art. 136, alin. (1), „anul universitar incepe, de regula, in prima zi lucratoare a lunii octombrie, include doua semestre si se finalizeaza la 30 septembrie din anul calendaristic urmator”. Prin urmare, indiferent de structura pe care universitatile decid sa o implementeze, un an universitar echivaleaza practic cu un an calendaristic, conform legiuitorului.

Formularea actuala din lege (art. 223, alin. (91)), care precizeaza ca fondul de burse se aloca doar pentru perioada derularii activitatilor didactice, limiteaza perioada pentru care se aloca bursele studentesti si ii priveaza pe studenti, temporar, de a beneficia de un drept al lor garantat de Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011: dreptul de a beneficia de burse.

Avand in vedere faptul ca statutul de student este unul permanent in perioada anilor de studiu, fara intreruperi, cu drepturile si obligatiile subsecvente, consideram ca si fondul de burse trebuie sa fie constituit si alocat pentru intreaga perioada a anului universitar (12 luni), astfel ca articolul 223, alineatul (91) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 trebuie modificat in consecinta. Studentii trebuie incurajati si sprijiniti sa participe la activitati educative, formale sau non-formale, pe toata durata anului calendaristic.

Indiferent de tipul de bursa acordat studentilor, acest sprijin ar trebui acordat pe toata durata anului universitar, intrucat cheltuielile curente ale acestora exista si in perioada in care nu se desfasoara activitati didactice propriu-zise. Spre exemplu, in cazul burselor care se acorda pentru ajutor social, este lesne de presupus faptul ca situatia materiala, si nu numai, a studentului nu se modifica in decursul catorva saptamani in care acesta nu participa la cursuri efectiv, acesta confruntand-se cu probleme similare de subzistenta si in saptamanile care sunt dedicate pentru activitati recreationale si extra-curriculare, bursele obtinute in timpul semestrului reprezentand un drept pana la finalizarea acestuia, respectiv a anului universitar, dupa caz.

Beneficiarii burselor studentesti ar putea fi sustinuti suplimentar daca fondul de burse ar fi constituit pe perioada celor 12 luni, intrucat in perioadele in care nu au loc activitati academice formale exista o mare varietate de activitati academice extracurriculare ce presupun mobilitatea studentilor. Participarea acestora la astfel de evenimente ar contribui la dezvoltarea personala a studentilor, in contextul in care universitatile nu reusesc de cele mai multe ori sa satisfaca acest deziderat. Acordarea subventiei pentru burse pe durata intregului an universitar reprezinta un pas necesar in vederea intoarcerii la o stare de normalitate. Saptamanile care nu contin activitati didactice nu presupun o deconectare de la mediul academic. Faptul ca studentii nu beneficiaza in majoritatea cazurilor de burse in aceasta perioada ii determina sa se angajeze temporar sau sa neglijeze studiul, fiind privati de participarea la activitatile extra-curriculare specifice acelor perioade care ar contribui la dezvoltarea lor.

Astfel, ANOSR solicita Comisiei pentru buget, finante si banci si Comisiei pentru munca si protectie sociala din Camera Deputatilor sa adopte amendamentul propus de federatie care modifica art. 223, alin. (91), iar apoi plenului Camerei Deputatilor sa faca acelasi lucru, in asa fel incat fondul pentru burse si protectia sociala a studentilor sa fie alocat pentru intreaga durata a anului universitar (12 luni).

Comentarii

comentariu

About the Author