Published On: mie, feb. 1st, 2017

Calatorii GRATUITE cu trenul pentru studenti si reduceri de 50% pentru elevi

Incepand cu data de 1 februarie 2017, studentii romani si straini inmatriculati la o forma de invatamant cu frecventa – licența, master, doctorat – in institutiile de invatamant superior acreditate din Romania beneficiaza de gratuitate  la transportul feroviar intern.

Calatoria gratuita este valabila la toate categoriile de trenuri (Regio si InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distanța sau ruta, iar abonamentele lunare gratuite cu numar nelimitat de calatorii se vor elibera pe distante de pana la 300 km. Abonamentele pot fi procurate numai de la casele de bilete dotate cu sistem electronic de emitere. 

Biletele gratuite pentru studenti pot fi procurate de la casele de bilete  sau de la personalul de tren in baza legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizata pentru anul universitar 2016/2017 sau a adeverintei eliberate de institutia de invatamant superior la care sunt inmatriculati si a actului de identitate (carte de identitate sau pasaport). Aceste documente sunt necesare si la verificarea calatoriei in tren.

Daca la verificarea biletelor in tren studentii nu vor prezenta documentele menționate mai sus sau vor prezenta legitimatii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar in curs sau alte documente eliberate de instituțiile de invatamant superior, acestia vor fi considerati ca fiind fara legitimații de calatorie valabile si vor fi sancționați conform reglementarilor proprii ale CFR Calatori si a legislatiei in vigoare. Aceeasi situație se aplica si acelor calatori care vor fi gasiți in posesia unor legitimatii de student pentru reducere/gratuitate  la transport care nu le apartin.

De asemenea, elevii din invatamantul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio si InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

In plus, elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, in conditiile legii, sau tutela beneficiaza de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru acestia se vor elibera gratuit legitimatii de calatoriela toate categoriile de tren, clasa a II-a, precum si abonamente lunare gratuite la toate categoriile de tren, cu numar nelimitat de calatorii pe distante pana la 300 km, clasa a II-a.

Eliberarea biletelor/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% precum si a biletelor/ abonamentelor lunare pentru elevi gratuite se va face in baza carnetului de elev care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, respectiv in baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregatitoare si a certificatului de nastere in copie. In cazul celor care beneficieaza de gratuitate se va menționa pe carnet atestarea dreptului de acordare a gratuitații.

In situația renuntarii la calatorie, elevii si studenții au obligația sa solicite aplicarea vizei de neutilizare pe biletele cu reducere/ gratuitate conform reglementarilor CFR Calatori, altfel calatoria este considerata ca fiind efectuata.

Pana la incheierea protocolului cu Ministerul Educației Naționale privind  accesul la Registrul Matricol Unic, procurarea biletelor/ abonamentelor pentru elevi/ studenți se va putea efectua doar de la casele de bilete din stațiile si agențiile de voiaj CFR, cat si de la personalul de tren.

Comentarii

comentariu

About the Author