Published On: mie, Dec 28th, 2016

De la 1 ianuarie 2017 agricultorii vor beneficia de un regim special de TVA

Agricultorii vor beneficia, din 1 ianuarie 2017, de un regim special de TVA, introdus prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, care aduce modificari Codului fiscal.

Agricultorul care solicita regimul special depune la ANAF o notificare privind aplicarea regimului special, pentru a putea beneficia de scutirea de mai multe obligatii, cum ar fi inregistrarea in scopuri de TVA la momentul in care cifra de afaceri depașește 220.000 de lei, pastrarea evidentelor in scopuri de TVA, ori depunerea decontului de taxa pentru livrarile de produse/servicii agricole.

De asemenea, in conditiile prevazute de alin. (16) al aceluiași articol, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care opteaza pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special. Solicitarea se poate depune la ANAF intre 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila. Anularea inregistrarii este valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

Potrivit art.3151 alin.(15) din Codul fiscal, agricultorul care aplica regimul special de TVA poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa, in conditiile prevazute prin norme, prin depunerea unei notificari in acest sens, caz in care este radiat din Registrul agricultorilor care aplica regimul special de TVA pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa notificarea. Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul agricultorilor care aplica regimul special de TVA. Registrul este public si se afiseaza pe site-ul ANAF. Inscrierea in Registrul agricultorilor care aplica regimul special se face pe baza notificarilor depuse de agricultorii care aplica regimul special de TVA, pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa notificarea.

Avand in vedere cele de mai sus, este necesara emiterea unui ordin al președintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin care sa fie aprobat modelul și continutul formularului de notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori (formular 087). Totodata, intrucat modelul deciziei privind anularea, la cerere, a inregistrarii in scopuri de TVA este aprobat prin Ordinul președintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului sicontinutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, este necesara completarea acestui formular de decizie, cu o rubrica distincta pentru situatia in care persoana impozabila solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special pentru agricultori.

Comentarii

comentariu

About the Author