Published On: lun, oct. 10th, 2016

Din aceasta saptamana se pot depune cererile pentru ajutoarele de incalzire

Din in acest inceput de saptamana se pot depune cererile pentru ajutoarele de incalzire. Ajutoarele se acorda pentru perioada 01 noiembrie 2016 – 31 martie 2017, iar familiile/persoanele singure cu venituri nete de pana la 615 lei, inclusiv/membru de familie, pot beneficia de ajutoare, lunare, pentru incalzirea locuintei, acordate pentru acoperirea unei parti din cheltuielile aferente incalzirii locuintei in perioada sezonului rece.

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei acordate se definesc in functie de sistemul de incalzire al locuintei:

-ajutoare incalzirea locuintei cu gaze naturale;

-ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri;

-ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pentru un singur sistem de incalzire, cel principal utilizat.

Ajutorul se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de acte doveditoare care sa ateste componenta familiei, veniturile realizate de catre membrii acesteia, precum si locuinta sau bunurile detinute de acestia in localitatea de domiciliu, inclusiv in alte unitati administrativ teritoriale, solicitate in baza art.14 alin. 4 din OUG nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererea si declaratia pe propria raspundere contine 26 de pagini si se distribuie gratuit, intr-un exemplar, solicitantilor, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala si poate fi descarcata de pe site-ul institutiei www.dasbraila.ro.

Pentru sezonul rece 2016 –2017, ajutorul pentru incalzirea locuintei se stabileste pentru 5 luni (01 noiembrie 2016 – 31 martie 2017), pentru consumatorii ce depun documentele pana la data 20 noiembrie 2016, inclusiv. Cualtumurile ajutoarelor de incalzire pentru sezonul rece sunt:cuantum_energie, cuantum_gaze, cuantum_lemne.

Depunerea cererii insotita de actele necesare, precum si informatii suplimentare se obtin de la sediul Directiei de Asistenta Sociala, B-dul Al. I. Cuza nr.134, cam.11, de LUNI pana VINERI , in intervalul orar 8.00-14.00.

Documentele necesare pentru solicitarea ajutoarelor de incalzire sunt:

1.Cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute (formular tip);

2.Actele de identitate aflate in termen de valabilitate ale membrilor familiei cu domiciliul/resedinta la adresa pentru care se solicita ajutorul (carte/buletin de identitate, pasaport, carte de identitate provizorie, certificat de nastere pentru copiii sub 14 ani, permis de sedere temporara sau permanenta sau document de identitate pentru cetatenii straini sau apatrizi) – original si copie;

3.Documente din care sa rezulte situatia juridica a minorului fata de reprezentantul sau legal – hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, de incuviintare a adoptiei, de instituire a masurii de plasament, de incredintare spre crestere si educare etc. – original si copie;

4.Certificat de casatorie/ certificat de deces/ Hotarare judecatoreasa definitiva si irevocabila de divort – original si copie;

5.Adeverinta de la asociatia de proprietari/locatari din care sa rezulte numarul de persoane care locuiesc la adresa respectiva si sunt luati in calcul la stabilirea cheltuielilor pentru intretinerea locuintei;

6.Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local – eliberat de Directia Finantelor Publice Locale din Pta. Traian nr.14 – in termen de valabilitate; 7.Adeverinta de venit – eliberata de Administratia Finantelor Publice Locale – Pta Delfinului nr.1 – in termen de valabilitate;

8.Adeverinta privind terenul agricol – eliberata de Oficiul Agricol din Pta. Independentei nr. 1 (Primaria Municipiului Braila) in luna depunerii cererii sau in luna anterioara acesteia;

9.Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie in luna anterioara depunerii cererii: adeverinta privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masa sau cu mentiunea ca nu se beneficiaza de bonuri de masa), cupoane de pensii, cupon asigurari de somaj, cupoane de indemnizatii pentru cresterea copilului pana la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizatii cu caracter permanent, alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare, orice alt act doveditor referitor la veniturile realizate; acte doveditoare ale veniturilor din inchirieri, dobanzi, dividente, parti sociale, hotararea judecatoreasca privind stabilirea obligatiei legale de intretinere, etc.;

10.Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant frecventata de minori si /sau studenti cu mentiunea daca beneficiaza sau nu de bursa de studiu, bursa sociala sau sprijin financiar “Bani de liceu”;

11.Acte din care sa rezulte calitatea titularului fata de imobilul pentru care se solicita ajutorul: proprietar (copie dupa actul de proprietate, donatie, certificat de mostenitor, etc), chirias (copie contract de inchiriere), imputernicit (imputernicire notariala de la proprietar/chirias), dovada calitatii de reprezentant legal, contractul de instrainare cu clauza de intretinere – original si copie;

12.Certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate a autoturismului/ autoutilitarei/autocamionului/motocicletei detinut/e in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat etc – original si copie;

13.Cea mai recenta factura de gaze, in cazul celor care folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale;

14.Cea mai recenta factura de energie electrica, in cazul celor care folosesc pentru incalzirea locuintei energie electrica.

Comentarii

comentariu

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>