Published On: mar, ian. 25th, 2011

O carte veche de 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă toate teoriile istorice despre cultura strămoşilor noştri

Share This
Tags

* Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se făcea de jos în sus.

De la daci nu au rămas izvoare scrise. Prea puţine se ştiau despre locuitorii zonei carpato-dunărene, după retragerea romanilor. O carte veche de aproape 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă teoriile istoricilor. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în această perioadă istorică. A fost scrisă cu caractere dacice, de la dreapta la stânga, şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre despre vlahi şi regatul lor. Mulţi au încercat să descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut. Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, în premieră, filele misteriosului manuscris. Dăruită de un grof În 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revistă publicată în Ungaria de existenţa în arhivele Academiei Ungare a Codexului Rohonczi. Se spunea că e redactat într-o limbă necunoscută. A facut rost de o copie. Timp de 20 de ani, a muncit ca să-i descifreze tainele. Manuscrisul se afla în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Republicii Ungaria. E o carte legată în piele. A fost păstrată în localitatea Rohonczi până în anul 1907. Groful Batthyany Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în 1838. Nu se ştie prin câte mâini a trecut de-a lungul secolelor. “Scriere secretă” După Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, îi scria cercetătorului Otto Gyurk, în legatura cu Codexul: “Se găseşte în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei o carte rară, Codexul Rohonczi. Acest Codex este scris cu o scriere secretă, pe care nimeni n-a reusit s-o descifreze până acum. Şi eu am Încercat”. Literele sunt asemănătoare scrierii greceşti. M-am gândit că seamănă şi cu literele feniciene, apoi am încercat pe baza vechii scrieri ungureşti, dar n-a mers. Toate încercările le-am aruncat în foc”. După ce a studiat Codexul, cercetătorul Otto Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observaţiile sale într-un articol, în care a încercat să identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre.

Alfabet dacic cu 150 de caractere

Viorica Enachiuc a descoperit că textele Codexului au fost redactate în secolele XI si XII, într-o limbă latină vulgară (daco-romana), cu caractere moştenite de la daci. “Sunt semne care au aparţinut alfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legăturile respective. Textele din Rohonczi au fost redactate în latina vulgară, dar într-un alfabet dacic, în care dominante sunt străvechile semne utilizate de indo-europeni în epoca bronzului”, spune aceasta. Solii şi cântece ale vlahilor Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 şiruri. În text sunt intercalate miniaturi cu scene laice şi religioase. E scris cu cerneală violet. Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cântece şi rugăciuni, care include 86 de miniaturi. Consemnează înfiinţarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea domnitorului Vlad, între anii 1064 si 1101. “Sunt informaţii despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord până la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina – cetatea din insula Pacuiul lui Soare”, a descoperit Viorica Enachiuc. “Jurământul tinerilor blaki” Codexul conţine şi versurile unui cântec de luptă, numit “Jurământul tinerilor blaki”, care a fost tradus în felul următor:

“O viaţă, tăciunele Şarpelui,

puternic veghetor,/

Înşelator, să nu primeşti a te uni/

Cu prorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit/

Vei fi/ Cântecul cetăţii aud îndelung/

Mergeţi vioi, juraţi pe caciulă, pe puternica caciulă!/

Să juri cu maturitate şi cu convingere!/

Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu!/

Alesul jurământ preţuieşte şoimul tău, mergi cu jurământ puternic!” Notă:

Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele şi Rohonczy sau Rohonc, în toate combinaţiile) este un document controversat al cărui sistem de scriere este inedit şi încă nedescifrat în mod convingător. Este numit după orăşelul Rohonc (Rohoncz e grafia maghiară veche; pe germană Rechnitz, pe croată Rohunac), aflat astăzi în provincia Burgenland din estul Austriei. Membra UNESCO Viorica Enachiuc e absolventă a Facultăţii de Filologie, secţia Română-Istorie, din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 1963. Lucrarea de licenţă şi-a luat-o în arheologie. E membră UNESCO din 1983. Mulţi ani a condus şantiere arheologice în Oltenia, Muntenia şi Moldova. A cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu şi epoca dacică. Şi-a prezentat lucrările la conferinţe în ţară şi în străinătate: Austria, Franţa, Germania, Italia, Israel. Burse de studiu a primit în Italia, pe probleme de arheologie, şi in Danemarca, unde a studiat scrierea runică. Aceste fapte nu sunt secrete.

Dar mă întreb şi vă întreb: de ce tac autorităţile politice şi ştiinţifice de la noi? Sau mass media. Pentru că sunt mai importante furturile, violurile sau accidentele auto sau se “vând” mai bine? Incompetenţi nu sunt. Sau au primit ordin să tacă?

DACIA

M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:

– Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru).

Urmează altă întrebare:

– Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

– Soldaţii “romani” chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi “romani” vorbeau orice limbă numai latina nu!

Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).

Şi ultima întrebare:

– Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi “romani” care nici ei nu o vorbeau?

Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de “adevăraţi români”, care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: “soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul “roman”…

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie “fecundate” de soldaţii “romani”?

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi “curve”, ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât “copii din flori” apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu “mândrie”, aşteptând apariţia “sâmburilor” noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele.

La Centrul Cultural Român [din New York], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?

Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă….

De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din “doi bărbaţi cu… braţe tari”! Astfel de declaraţii “istorice” te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!

Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? – se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian?

Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: “să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci”. Faptul că dacii vorbeau ” latina vulgară”, este “un secret” pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.

“Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!” Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că “prima femeie” a apărut în sud-estul Africii.

Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea “The Indo-European heritage”, apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea

locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.

Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam. Când am scris “Epopeea Poporului Carpato-dunărean” şi volumele “Noi nu suntem urmaşii Romei”, “În căutarea istoriei pierdute” şi “Călătorie în Dacia – ţara Zeilor”, m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , “The History of Civilization” , “The Aryans”. El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă – 6,500 î.d.H.,

(vezi John North, “A new interpretation of prehistoric man and the cosmos”, 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!

Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre “Codex Rohonczy”, o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, ” latina vulgara”, cu alfabet geto-dac.. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba ” latina vulgară”, chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca “Jurământul tinerilor vlahi”, diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: “de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?” Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să

nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi “românii adevăraţi”, vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate om enirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul…

Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare… (Ion Enache)

Comentarii

comentariu

About the Author

Displaying 82 Comments
Have Your Say
 1. Ion Ciuca spune:

  mda…ai citit cu atentie articolul?????daca nu mai citeste o data "20 de ani" si Herodot nu e singurul care afirma faptul ca traci erau numerosi si ca aveau o mare putere de lupta…..sa nu mai vorbim de bogatii…dupa cucerirea Daciei…romani au stat in chefuri zile in sir….

 2. Cam asa ar trebui sa gandeasca si ungurul si romanul si tot omul in general.Tot respectul pentru comentariul dumneavoastra.

 3. Eu sper sa nu ajungem see you noua regionalizare sa facem cadou tot centrul tarii unor BOZGORI care pretind ca li se cuvine. Dar ei nu stiu ca lor li se cuvine decat cate o singura MUIE DIN PARTEA FIECARUI ROMAN. si apropo nu o simpla muita ci una see you cacat. asta le revine lor si asta am sa le dam noi BOZGORILOR. Bozgor=om fara tara.

 4. Subscriu la comentariul D-lui L.Gyorgy.Toata stima!

 5. Ati gasit motiv de lamentari…. Ce sau cine ne opreste sa fim adevarati urmasi ai DACILOR?

 6. Diurpaneus Daoi spune:

  iar tu esti un pui de avicola crescut pt consum

 7. Sam Evan spune:

  j'adore les femme comme vous

 8. Stefan Cus spune:

  la multi ani fericiti iti ureaza coca si fani va pupam toata familia

 9. Sorin Alexandrescu spune:

  Hai sa respectam istoria si originile noastre fara a ne dusmanii cu altii, curge destula otrava pe toate canalele mass media.

 10. Sorin Alexandrescu spune:

  Citind mai in amanunt articolul:
  – nu reiese unde a fost gasit codexul ci doar de catre cine a fost donat.
  – traducerea nu prea are mare inteles (Juramintul tinerilor blaki).
  – nu exista imagini clare ale textului, ci doar descrierea lui.

  As vrea sa vad informatii mai clare, fara comentarii de ordin nationalist sau de propaganda, si as vrea sa vad continuitate in cercetare: unde s-a descoperit codexul (sau cel putin o estimare a zonei), de catre cine, cine lucreaza la traducere in momentul de fata, care e stadiul de progres, imagini clare a filelor sau pasajelor interesante etc.

  Articolul e interesant insa reda foarte putina informatie noua valoroasa.

 11. Raul Trif spune:

  Cum sa crezi asa ceva? Doar fabule si idei fara fundatie, treziti-va la realitate. Dacia nu a fost centrul pamantului!

 12. Andrei Heroiu spune:

  daca nu ma inseala memoria, herodot scria despre traci ca sunt cel mai numeros neam dupa inzi, si ca DACA si-ar unii fortele ar deveni cei mai TARI, numai ca sunt foarte dezbinati si de porniti unii impotriva altora…reproducerea nu este mot-a-mot ci doar la nivel de esenta. fratilor, cititi si voi inainte sa va aruncati in comentarii!!!

 13. Andrei Heroiu spune:

  1. nu va mai aruncati in dat procente…granitele asa cum le percepem noi azi nu sunt acelasi lucru see you hotarele din antichitate. nu confundati extinderea unei culturi materiale see you intinderile etnice. ex. azi foarte multe din produsele pe care la folosim sunt made in china. conform teoriei aruncate aici ar rezulta ca intr-o 1000-1500 de ani cercetatorii ar cuprinde europa in china. stiu ca este absurd exemplul!
  2. nu toti soldatii romani erau veniti din roma. majoritatea erau recrutati din diferitele provincii romane. pt zona romaniei sunt foarte multi (evident dintre cei cunoscuti) din orient! cum dracu sa crezi ca se ducea soldatul romana din potaissa sau din ulpia traiana sau din porolissum 400-500 de km la est sa-si caute femeie daca. soldatii romani la momentul cuceririi si dupa nu aveau dreptul de a se casatori, pe langa interdictia de a pasari unitatea. e la minte cocosului.
  3. vreau si eu pasajul ala in care zice Dio Cassius ca Traian era trac! legaturile romanilor see you dacii sunt bine cunoscute inainte de cucerire, asadar evident ca isi cunosteau limbile. multi romani vb limba engleza. asta inseamna ca noi i-am invatat pe britanici engleza?
  4. scormoniti-va prin arborele genealogic si ve-ti vedea ca nici un roman de azi nu are vreo legatura directa see you decebal sau see you burebista. potoliti-va see you treaba asta, ca suntem urmasii dacilor.

 14. Shalom raluca, te rog, nu uita de cerere de prietenie noastra pentru tine. multumesc. binecuvântări, Ellen și rabinul Arthur

 15. Ureche Octavian spune:

  Intr-adevar, un comentariu civilizat si "a point".

 16. Gabriel Iordache spune:

  Le recoandam see you placere tuturor popoarelor europene , sa vina see you cea mai mare incredere la noi , sa isi ridice ,, certificatele de nastere "!

 17. Dacă ai studia numai 0,01% din cît a studiat Iorga,dacă ai avea măcar 1% din capacitatea lui intelectuală(citea cîteva mii de pagini pe zi plus presa),dacă ai şti măcar 3 limbi stăine din cele 13 pe care le vorbea el curent şi dacă ai fi în stare să discuţi la o conferinţă cu 15-20 de oameni odată m-aş opri în loc şi ţi-aş asculta din curiozitate cîteva prostii,dar,aşa,merg mai departe!

 18. Dentistul Napoleon Săvescu probabil a rămas see you numai 14 dinţi în gură de nu se mai poate dezlipi de cifra asta.Orice om care ştie aritmetică şi se uită pe o hartă poate vedea că restul de 86% ar fi împins graniţele Daciei pînă la Marea Baltică şi pînă la Marea de Azov ori nu le-a găsit urmele nimeni pe acolo.Dacă ar fi avut cît de puţină minte în cap ar fi dat un procent de 15 sau 20% adică ceva care să exprime nesiguranţa graniţelor Daciei pe care nu le ştie nimeni see you precizie şi nici nu erau în acea vreme.Procentul de 14% arată că dentistul fără clienţi în America a venit disperat în România şi a procedat cum fac toţi americanii dar noi nu prea ştim:a exploatat senzaţionalul ieftin care se adresează, după cum ştim, semidocţilor şi delocdocţilor.La un procent de 14% Săvescu ar trebui să ştie milimetric graniţele Daciei.Afară de această enormitate "dacologii" se fac că uită că dacii stăpîneau ambele maluri ale Dunării pînă la Balcani şi erau rude see you marea civilizaţie tracă de la sud de Balcani din care,într-un moment prielnic al istoriei, a erupt ramura lor elenistică, macedonenii.Latinizarea tracilor a început see you aproximativ 250 de ani înainte de Decebal iar latinizarea dacilor dintre Dunăre şi Balcani see you 150 de ani înainte de Decebal, aşa că etimoanele limbii române erau deja formate în 106 e.n.Pînă la cucerirea Daciei lui Decebal au tot fost cucerite teritoriile dacice sud-dunărene, Sciţia(adică Dobrogea de mai tîrziu) şi tot nordul Mării Negre pînă au făcut joncţiunea see you trupele din Armenia de curînd cucerită şi ea.Cetatea Olbia de la gurile Nistrului şi valurile de pămînt din mijlocul Moldovei şi al Basarabiei făceau parte din sistemul lor strategic.Pe toate aceste teritorii cucerite Imperiul a înfiinţat provinciile Iliricum, Macedonia, Moesia Superior şi Moesia Inferior. Actuala Muntenie pe care dentistul Săvescu nu a inclus-o nicăieri a fost şi ea cucerită înainte de 101 e.n.şi inclusă în Moesia Inferior.Decebal şi ţara lui ciopîrţită au rămas fără ieşirea la mare, fără navigaţia pe Dunăre, fără importantul drum spre Orient prin nordul Mării Negre.Statul dac nu mai putea face comerţ decît see you Imperiul Roman şi în condiţiile impuse de acesta.Ăsta a fost mobilul războiului:o luptă disperată pentru existenţă după ce romanii le tăiaseră legăturile see you lumea care conta atunci şi le supuseseră fraţii din sud.Dacia se afla în situaţia Moldovei lui Petru Rareş sau a Munteniei lui Mihai Viteazul care au fost nevoiţi să iasă spre lumea see you care puteau avea relaţii comerciale şi, astfel, să trăiască prin Transilvania spre Europa.Înapoierea Ţărilor Române se datorează ştrangulării în acelaşi mod ca şi romanii de către otomani care le-au desfiinţat statul vlaho-bulgar din sudul Dunării, au preluat toată navigaţia pe fluviu, au ocupat toată Dobrogea şi nordul Mării Negre interzicîndu-le ieşirea la mare şi au încercuit românimea nord-dunăreană see you raiale puternice.Revenind la daci,în perioada de pînă la Decebal ei au făcut răpiri în masă de populaţie din actualele Oltenia şi Muntenia pe care le-au dus în sudul Dunării ca să muncească şi să plătească impozite.Limba latină era indispensabilă pentru că ea reprezenta lingua franca în tot Imperiul.A susţine că soldaţii romani nu ştiau această limbă este cea mai mare idioţenie pe care am auzit-o pentru că era imposibil să conduci o asemenea armată see you o asemenea eficienţă dacă nu foloseai o singură limbă de comandă.Bineînţeles, latina vorbită de soldaţi era o latină populară dar cîţi romani ştiau să scrie pe atunci şi cîţi din ei foloseau latina elevată a literaturii şi ştiinţelor latine? O parte din dacii romanizaţi(urmaşii celor răpiţi anterior) au fost readuşi în Dacia cucerită pentru că ei reveneau, de fapt, acasă dar odată see you ei au fost aduşi traco-iliri (foarte buni mineri) şi traci sud-balcanici care vorbeau deja o limbă protoromână pe post de colonişti.Soldaţii lăsaţi la vatră în Dacia nu puteau folosi decît limba latină şi protoromâna locuitorilor.În spaţiul descris see you procentul de 14% de dentistul Săvescu romanii au dislocat o mare parte din populaţia dacă deoarece aşa procedau peste tot în războaiele de pedepsire(aşa au păţit-o evreii şi armenii pe care i-au spulberat în toată lumea!).Ei oferiseră o pace şi un statut special Daciei în 102 e.n. dar călcarea tratatului de către Decebal i-a adus la acest dezastru.Ultimile reliefuri de pe columnă arată două situaţii:daci combatanţi luaţi prizonieri şi daci alungaţi din teritoriile lor.Prizonierii au fost duşi ca sclavi sau ca soldaţi în alte margini ale Imperiului, aceasta fiind o politică veche iar în locul celor alungaţi au adus coloniştii de care am vorbit mai înainte.Dacii aşa-zis liberi au rămas numai în Maramureş şi jumătatea de nord a Moldovei şi Basarabiei dar au fost permanent supravegheaţi şi puşi să producă pentru Imperiu.Bineînţeles că au avut loc şi revolte şi că din cînd în cînd s-au aliat şi see you alţi duşmani ai Romei dar au trăit în spaţiul lor economic şi au început să vorbească protoromâna care avea avantajul că era înţeleasă şi de romani dar păstra şi expresii dace.Au fost şi daci care au emigrat de nevoie, definitiv şi au lăsat doar amintiri în legende dar nu urme materiale prin Danemarca şi Lituania de astăzi.Din dacii răspîndiţi de Imperiu s-au găsit vagi urme în Spania şi Anglia deoarece romanii îi duceau cît mai departe de baştina lor pe cei prinşi într-un război de pedepsire.Amalgamarea populaţiilor a fost şi este şi acum politica oricărui imperiu.Din zona Oltenia-Tribalia s-au desprins prin anii 300 populaţii care au emigrat şi au întemeiat Albania.Muntenia a fost păstrată permanent ca teritoriu-capcană pentru barbarii federaţi care se răsculau sau barbarii veniţi din Asia, ea fiind brăzdată de două valuri de pămînt puternice intersectate, de la nord la sud şi de la vest la est.Cel paralel see you Dunărea a fost construit încă în timpul lui Traian si de aceea îi poartă şi numele.Aceste valuri au fost folosite permanent de Imperiu pînă după Iustinian(deci, după 600 e.n.).În timpul lui Constantin cel Mare s-a construit încă un pod peste Dunăre iar Împăratul Valerius Galerius (rămas în colindele noastre ca LERUI LER) a avut o reşedinţă foarte somptuoasă în sudul Olteniei.Perfectul simplu, timp verbal specific latinei, s-a păstrat îndeosebi aici dar el a fost folosit în toate zonele României , pînă în Maramureş, aşa cum o arată cronicile noastre de pe la anii 1400.Retragerea aureliană a fost numai a administraţiei care nu mai putea fi susţinută financiar dar numai parţial a armatei care s-a păstrat în punctele strategice în înţelegere see you goţii care au preluat treptat Dacia ca federaţi ai Romei.ESTE UN MARE PĂCAT CĂ SE VORBEŞTE ÎN NECUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ DESPRE ORIGINILE ROMÂNILOR ŞI SE ARUNCĂ LA GUNOI LATINITATEA.VOM PLĂTI SCUMP ACESTE ABERAŢII.PRIVIŢI CE FACE VORONIN:DACĂ NOI AM DECRETAT AŞA, FĂRĂ NICI O NOIMĂ, CĂ LATINA SE TRGE DIN DACĂ TOT AŞA ŞI EL A DECLARAT CĂ ROMÂNA SE TRAGE DIN LIMBA MOLDOVENEASCĂ.E DOAR UN EXEMPLU DAR VOR VENI CURÎND ŞI ALTELE ŞI VOM PIERDE PÎNĂ ŞI ÎNCREDEREA ÎN NOI ÎNŞINE.

 19. Shalom raluca, te rog, nu uita de cerere de prietenie noastra pentru tine. multumesc. binecuvântări, Ellen și rabinul Arthur

 20. Basarab Smarandescu spune:

  Iorga nu stia nici o limba straina ca lumea. NU citea ci survola. Citeste b….e comentariile lui Dinu Giurescu ce i-a fost secretar. Crezi in snoave nationaliste.. mergi mai departe ca oricum nu ajungi nicaieri cu tafna si umflatosenia ta…

 21. Basarab Smarandescu spune:

  Da. Ca roman mandru si cult ce esti trebuia macar sa fi citit scrierile lui Constantin Giurescu si parerea lui despre frazele fara subiect sau predicat ce le debita savantul Iorga. ( Probabil ca ai fost ocupat to figure out cum sa folosesti virgulele? ) Ca prim ministru a dat ordin de a ucide iar limbile lui straine erau doar o legenda. La Istambul a vorbit intr-o turca pe care a inteles-o numai el. Dumneata ce indraznesti sa-mi spui tu L-ai rastigni din nou pe Isus pentru ca un Savant ce a citit 13 saci pline cu carti ti-a spus sa faci asta…

 22. ce nave frate..spatiale..civiliaztiile s-au stramutat terestru 90%..

 23. cand faci o apreciere ..pune si argumente..vorbele sunt otravitoare.. deci?..de ce nu o duce mintea..eu nu o cunosc pe raluca..

 24. ..si tu un fascist imputit..omul asta e nationalist..

 25. si tu pui de ..BALTA..

 26. Ce să "evoluaţi" stimabililor? Când am început şi noi să ieşim în lume ne-am trezt sub suzeranitate otomană iar mai apoi am ajuns punctul de întâlnire a 3 imperii.Noi eram locul lor de bătaie.Cum să evoluezi în astfel de condiţii? Turciii dar mai ales ruşii ne-au luat resurse de n-au putut duce.Curgea petrolul în mare până încărcau rusălăii vapoare întregi.Vagoane de aur au ieşit din ţară însă eram neputincioşi.Cu toate acestea aveam onoare.În WWII când tezaurul polonez a trecut pe la noi nu ne-am atis de nimic din ce era al lor.Dacă tezaurul polonez ar trece azi pe la noi… s-ar chema că "ar rămâne", n-ar mai "trece".Nu am fost lăsaţi să evoluăm, asta ne-a făcut egoişti, răutăcioşi unii cu alţii, lipsiţi de onoare, deminitate, curaj, patriotism, dorinţă de a ieşi din mocirla asta.Şi tot de asta suntem acum în situatia politică în care suntem… nu mai zic de economie.

 27. Mai sa fie !!!! In acea perioada am fost prin zona Bailor Herculane si nu am avut timpul si posibilitatea sa accesez net+ul. Acum am trecut in revista mesajele si v-am descoperit !!! Multumesc ca va ganditi la noi ! Unde sunteti ?

 28. Adrian Filip spune:

  Chiar ca…merci de compliment! 🙂 Inca ma uimeste romania cu omenia ei. Accepta si gandeste orice repros sau sugestie, fara sa jigneasca. D-asta am dat atat de "inainte" in acesti 20 de ani, ptr ca am fost "open mind"!…right 🙂

 29. Ioana Clostorfeanu spune:

  Extraordinare descoperirile! Multumesc pt postare! Sunt de acord see you Dl. Smarandescu: nu e cazul sa dam pste bot nimanui, ci sa prezentam noile descoperiri cum se cuvine si see you mandrie. In final tot n-am inteles pentru care motiv toate astea sunt inca tinute in umbra? Stie cineva?

 30. Raluca Andrew spune:

  Mai adriane,esti cumva teolog?

 31. Raluca Andrew spune:

  Pt.madame csilla:te simti oarecum ofensata.evident.pai cum,altfel?plangeti si acum,dupa "tinutul secuiesc".ma rog,continua sa visezi.si apropos,madame…vocabular cu jargoane,pot avea si ministrii si presedintii.stop.

 32. Raluca Andrew spune:

  Pt.madame csilla:te simti oarecum ofensata.evident.pai cum,altfel?plangeti si acum,dupa "tinutul secuiesc".ma rog,continua sa visezi.si apropos,madame…vocabular cu jargoane,pot avea si ministrii si presedintii.stop.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>