Published On: mar, dec. 4th, 2018

 Ce trebuie sa faci pentru mentinerea locului de parcare

In perioada 01.12.2018 – 15.01.2019 titularii de contracte care doresc mentinerea locului de parcare in parcarile de resedinta si in anul 2019, se pot prezenta la sediul S.U.P.A.G.L. Braila din str. Marasesti, nr. 39, camera nr. 7, zilnic, de luni pana joi, in intervalul orar 08:00 – 18:30 si vineri in intervalul orar 08:00 – 14:00, cu urmatoarele documente:

Act de identitate titular contract abonament inchiriere loc parcare (copie xerox);

Certificatul de inmatriculare al autovehiculului cu ITP-ul valabil integral sau partial in anul 2019 care face obiectul contractului abonament de inchiriere loc parcare (copie xerox); In cazul in care autoturismul nu este proprietatea titularului de abonament de parcare, abonatul va prezenta adeverinta eliberata de firma care confirma ca autoturismul a fost dat in folosinta solicitantului care doreste inchirierea unui loc de parcare (se va mentiona numarul de inmatriculare al autoturismului) sau orice document care va face dovada dreptului de utilizare a autoturismului care face obiectul contractului abonament de inchiriere a locului de parcare.

Neachitarea pretului abonamentului pana la 31 decembrie, duce la pierderea dreptului de prelungire a abonamentului pentru anul urmator (Art. 28 (3) din Regulamentul Serviciului de Administrare a Parcarilor de pe raza municipiului Braila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 649 / 2017)

Documentele prezentate vor fi anexate la cererea solicitantului (formular pus la dispozitie de institutia noastra – cam.7) si actul aditional la contractul de inchiriere (termen de valabilitate 01.01.2019 – 31.12.2019) se va semna in momentul depunerii cererii insotita de documentele solicitate.

 

Reinnoirea / prelungirea abonamentului va putea fi efectuata astfel: se depune cererea de reinnoire / prelungire si obligatoriu se achita pana la 15 ianuarie a anului respectiv cel putin contravaloarea primului trimestru (Art. 26 (2) din Regulamentul Serviciului de Administrare a Parcarilor de pe raza municipiului Braila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 649 / 2017).

In cazul in care titularul contractului de parcare nu se poate prezenta pentru semnarea contractului de parcare, acesta poate imputernici in acest sens un membru din familie.

 

Comentarii

comentariu

About the Author