Published On: mie, dec. 5th, 2018

Anunt

Share This
Tags

DA’SILCO TRADE SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Desfiintare partiala corp C1, amplasament jud Braila mun.Braila str. Gral Avramescu nr 19 bis, proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila-mun Braila Bdul Independentei nr 16 bl B5 in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.ro sectiunea Reglementari Acordul de mediu Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incdrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de  11.12.2018.

 

Comentarii

comentariu

About the Author