Published On: vin, oct. 7th, 2016

ANAF le da o lovitura romanilor din strainatate / ANAF schimba TVA-ul pentru persoanele impozabile din alte state UE

ANAF propune actualizarea procedurii de rambursare a TVA achitate in Romania, de persoanele impozabile stabilite in alte state membre UE. Pentru a obtine o rambursare a TVA achitate in Romania, persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, dar este stabilita si inregistrata in scopuri de TVA  in alt stat membru al Uniunii Europene, poate adresa pe cale electronica o cerere de rambursare pe care o inainteaza statului membru in care este stabilita, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de catre  acesta. Solicitarea de rambursare este analizata de catre  Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti  din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti.

Comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face in termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare, in situatia in care nu sunt necesare informatii suplimentare pentru solutionarea acesteia. In ipoteza in care organul fiscal solicita informatii suplimentare, termenul de solutionare se poate prelungi pana la cel mult 8 luni de la data primirii cererii, in conditiile legislatiei fiscale europene, astfel cum a fost transpusa prin prevederile legale nationale (Hotararea Guvernului nr.1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare).

Actualizarea procedurii de rambursare, existente inca din anul 2010 (Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr.4/2010), este necesara ca urmare a  renumerotarii articolelor din Codul fiscal prin Legea nr.227/2015, din Codul de procedura fiscala prin  Legea nr.207/2015 si a punctelor din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prin Hotararea Guvernului nr.1/2016.In acest sens, s-a intocmit "Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt  stat membru al Uniunii Europene".

Agentia Nationala de Administrare Fiscala isi adapteaza, in continuare, procedurile de administrare a veniturilor, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala.

Comentarii

comentariu

About the Author