Published On: mie, Mar 16th, 2016

ANAF prezinta procedura de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole

Share This
Tags

Avand in vedere faptul ca, incepand cu 1 ianuarie 2016, au intrat in vigoare dispozitiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, a fost necesara adaptarea corespunzatoare a procedurii de reducere a normei de venit in cazul activitatilor agricole, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2204/2015.

Procedura de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole, se reglementează aspecte privind:

• detalierea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru a beneficia de facilitatea prevazută de lege;

• modalitatea de constatare a pagubelor inregistrate de productia vegetala/animala si stabilirea pierderii;

• modalitatea de reducere a venitului net anual.

Actualizarea procedurii, potrivit modificarilor legislative sus-mentionate, priveste, in principal, urmatoarele aspecte:

• actualizarea temeiului de drept si a unor referinte legislative;

• actualizarea conditiilor in care contribuabilii pot beneficia de reducerea normei de venit, potrivit art.106 alin.(5) din Legea nr.227/2015;

• actualizarea componentei comisiei care constata pagubele si evalueaza pierderile din productia agricola.

Prin prezentul proiect de ordin se propune actualizarea procedurii de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole, in conditiile prevazute la art.106 alin.(5) si (6) din Codul fiscal, precum si aprobarea modelului si continutului urmatoarelor formulare, utilizate in aplicarea procedurii de reducere a normei de venit:

a) “Cerere pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor produse de calamitatile naturale in cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”;

b) “Proces-verbal de constatare si evaluare a pagubelor”;

c) “Cerere privind reducerea venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit”;

d) “Referat privind reducerea venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit”;

e) “Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activitati agricole, stabilit pe baza de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c.

Potrivit art.106 alin.(7) din Codul fiscal, procedura de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F., cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Comentarii

comentariu

About the Author