Published On: mar, Iun 16th, 2015

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 884/2013 TERMENUL 3

Share This
Tags

sigla bej

Camera Executorilor Judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel Galati

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC

MIRCEA BOGDAN – CONSTANTIN

                ________________________________________________________

Adjud, str.Al.I.Cuza, nr.78, Jud.Vrancea, tel. /fax 0237/641170, mobil 0723 26 77 40

                        C.I.F. RO 23202564, cont bancar nr. RO15RZBR0000060011370560 – Raiffeisen Bank Adjud

e-mail : executormirceabogdan@yahoo.com

Dosar de executare nr. 884/2013

Data: 03.06.2015

 

Dosar de executare nr. 884/2013

Data: 03.06.2015

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 884/2013

TERMENUL 3

 

         Noi, B.E.J. MIRCEA BOGDAN-CONSTANTIN, executor judecatoresc, cu sediul in Adjud, str. Al.I.Cuza, nr. 78, jud. Vrancea, vindem la licitatie publica in data de 01.07.2015, orele 12.30, imobilul imobilului situat in Braila, str. Constantin Berlescu, nr. 18, jud. Braila, compus din una casa de locuit P+1E in suprafata de 124 m.p., nr. cadastral 74454-C1 si garaj in suprafata de 14 m.p., nr. cadastral 74454-C2, edificate pe terenul in suprafata de 320 m.p. apartinand Primariei mun. Braila, jud. Braila, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 74454 a localitatii Braila, jud. Braila, nr. Cadastral 74454, proprietatea debitorului GHEORGHE ROMEO CIPRIAN, CNP 1761012090038, domiciliat in Braila, str. Calea Calarasilor, nr.73, bl.19, sc.3, ap.49, jud. Braila. Pretul de incepere a licitatiei este de 95000 lei (nouazeci si cinci mii lei), pret scazut cu 50% in conformitate cu disp. art. 845 alin. 9 N.C.P.C.

         Somam pe toti care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa instiinteze executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

         Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se prezinte la data, locul si ora stabilite pentru vanzare.

         Ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de incepere a licitatiei imobilului, de la acest termen.

         Relatii suplimentare la telefon 0237 64 11 70.

 

EXECUTOR JUDECATORESC

Mircea Bogdan-Constantin

Comentarii

comentariu

About the Author