Published On: lun, Mar 2nd, 2015

Anunt important pentru agricultorii braileni

Share This
Tags

apia2Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Braila informeaza rentierii ca se pot prezenta la sediul institutiei pentru vizarea carnetului de rentier agricol si acordarea rentei agricole aferente anului 2014, in perioada 02.03-31.08 2015.

Acestia  se pot prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, in baza unei procuri autentice , curatela, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, cu urmatoarele documente: carnetul de rentier, actul de identitate in original, contractele de arendare in original, decizia de la comisia de expertiza medicala pentru gradele de invaliditate I si II, in original si in copie.

In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia poate fi incasata de mostenitorii sai care  vor prezenta  urmatoarele documente: carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces, actul de succesiune, cartea de identitate a mostenitorului care depune cererea, imputernicire sau declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului

Potrivit prevederilor art 7 din Legea 247/2005 cu modificarile si completarile ulterioare „renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic. In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerandu-se astfel continuitate in arendare”.

Plata rentei viagere se va face in lei, prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de  Banca Nationala Romana, iar cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul  in lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol instrainat si echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat.

Comentarii

comentariu

About the Author

-