Published On: mar, Aug 26th, 2014

S-a lansat proiectul „O carieră de succes prin practică, consiliere si orientare profesională a tinerilor’’

Share This
Tags

fonduri nerambursabile tineriInspectoratul Școlar Județean Brăila a organizat luni, 28 iulie 2014, Conferința de lansare a proiectului POSDRU „O carieră de succes prin practică, consiliere și orientare profesională a tinerilor’’, începând cu ora 15,00 la Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila – corp 2 din strada Petru Maior nr. 20, Brăila.

Domnul Manager de Proiect Constantin Gherghinoiu a precizat ca acest proiect contribuie la sprijinirea elevilor din învăţământul preuniversitar – anii terminali – în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea competenţelor practice în scopul îmbunătăţirii perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii prin:

· Oferirea de servicii optimizate de consiliere în vederea orientării corecte în carieră;

· Creşterea performanţei stagiilor de practică;

· Utilizarea metodelor inovative de învățare de tip „firme de exerciţiu”.

Domnul Coordonator Experți Consiliere Profesională Marian Closca a punctat faptul ca proiectul  urmăreste dezvoltarea competenţelor practice ale elevilor şi oferirea prin servicii de consiliere, de sprijin specializat pentru o orientare corectă în carieră, pe termen lung vizând să contribuie la diminuarea decalajului existent în prezent între cunoştinţele dobândite la şcoală şi nevoile concrete de pe piaţa muncii, sporind astfel şansele realizării unei tranziţii mai facile de la şcoală la viaţa activă.

Domnul Coordonator Firme Exercițiu Andrei Puia a mentionat ca un important beneficiu al proiectului este reprezentat de dezvoltarea economică şi socială, prin optarea de către absolvenţii din cadrul proiectului pentru o carieră antreprenorială, deci dezvoltarea de noi afaceri şi crearea de noi locuri de muncă.

În cadrul conferinței au fost abordate teme precum: „Proiectul PRACTIS – obiective, grup țintă, rezultate asumate”,  „De la virtual la real prin FE”, „Ce așteptări am de la Practis?”.

Persoanele care au participat sunt cadrele didactice / responsabili cu proiecte, directori / directori adjuncți și reprezentanți ai elevilor de la colegiile / liceele din municipiul și județul Brăila, precum și: reprezentanți ai beneficiarului, reprezentanți ai partenerului, reprezentanți ai mass-media.

Proiectul „O carieră de succes prin practică, consiliere și orientare profesională a tinerilor’’ este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila.

Comentarii

comentariu

About the Author

-