Published On: lun, Iun 2nd, 2014

STIATI ASTA? Profesorii de religie din Braila nu vor mai putea preda fara avizul scris al IPS Casian

protocol Ministerul Educatiei si PatriarhieMinisterul Educatiei Nationale, Patriarhia Romana si Secretariatul de Stat pentru Culte au semnat joi, 29 mai, un protocol de colaborare care vizeaza predarea disciplinei religie – cultul ortodox in invatamantul preuniversitar si organizarea invatamantului teologic ortodox preuniversitar si universitar.

Protocolul stipuleaza ca unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia legala de a asigura respectarea convingerilor, a valorilor si a simbolurilor religioase. Programele scolare pentru disciplina religie – cultul ortodox sunt elaborate de catre Ministerul Educatiei Nationale in colaborare cu Patriarhia Romana si cu Secretariatul de Stat pentru Culte si sunt aprobate potrivit legii. Manualele de religie – cultul ortodox sunt avizate de Patriarhia Romana si se aproba conform legii.

In vederea perfectionarii actului educational si pentru o implementare eficienta a cooperarii in domeniul invatamantului religios si teologic ortodox preuniversitar, Protocolul stabileste ca Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare judetene, Inspectoratul Scolar al municipiului Bucuresti, pe de o parte, si Patriarhia Romana, centrele eparhiale, pe de alta parte, isi vor comunica reciproc, semestrial si ori de cate ori este nevoie, rapoarte de evaluare proprie asupra aspectelor reglementate de prezentul protocol, cu propuneri de imbunatatire a invatamantului religios si teologic ortodox preuniversitar.

Reprezentantii Patriarhiei Romane, ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara. Un alt aspect reglementat de prezentul acord il reprezinta incadrarea personalului didactic pe catedre de religie – cultul ortodox in unitati de invatamant preuniversitar. Astfel, incadrarea se face cu avizul scris al chiriarhului (binecuvantare), iar retragerea motivata a acestui aviz duce la incetarea de drept a contractului individual de munca, conform legislatiei in vigoare. Astfel, cadrele didactice din Braila vor trebui sa primeasca avizul IPS Casian Craciun, Arhiepiscopul Dunarii de Jos.

Facultatile de teologie ortodoxa si departamentele de teologie ortodoxa, din cadrul altor facultati cu domenii inrudite, se infiinteaza, se restructureaza in alte forme de invatamant superior, isi restrang activitatea sau intra in lichidare potrivit prevederilor legale in vigoare. Aceste modificari se fac la solicitarea chiriarhului, aprobata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si de Senatul universitatii, cu respectarea autonomiei universitare.

Necesarul de scolarizare pentru anul I, specializarea Teologie Pastorala, este stabilit anual de catre Patriarhia Romana si se comunica Ministerului Educatiei Nationale. Necesarul de scolarizare pentru celelalte specializari este stabilit, de comun acord, de Patriarhia Romana si institutiile de invatamant superior, in limita cifrei de scolarizare aprobata de Guvern.

Inscrierea la facultatile de teologie ortodoxa se face pe baza avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului. Admiterea in aceste facultati si durata studiilor vor respecta reglementarile din invatamantul superior de stat, cu pastrarea specificului bisericesc, care presupune ca durata specializarii Teologie Pastorala, pentru studii universitare de licenta, sa fie de patru ani. Retragerea avizului se aplica studentilor care se fac vinovati de abateri grave de la morala si doctrina cultului, dupa consultarea consiliului facultatii de teologie. In aceste situatii, exmatricularea studentilor va fi pusa in aplicare de catre conducerea universitatilor. Ocuparea unui post didactic in cadrul unei facultati sau departament de teologie ortodoxa se face cu avizul scris al chiriarhului.

"Cadrul legislativ pe care se fundamenteaza protocolul este format din Constitutia Romaniei, Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, Legea 53/2003 – Codul Muncii, Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale", se arata pe site-ul Ministerului Educatiei.

Comentarii

comentariu

About the Author

-