Published On: joi, Apr 24th, 2014

Vrei o cariera in MAI? Vezi aici la ce institutie de invatamant te poti inscrie!

elevi-scoala-de-politie-CampinaIn perioada 14 aprilie – 2 iunie, se desfasoara recrutarea pentru admiterea in institutiile de invatamant proprii si subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum si in institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de Informatii, care pregatesc specialisti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. Anul acesta, numarul de locuri alocat institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne sunt: Academia de Politie „ Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti: Specializarea „Drept”, 40 de locuri; Specializarea „Ordine si Siguranta Publica”, 255 de locuri, dintre care 15 locuri pentru minoritati (7 pentru rromi, 5 pentru maghiari si 3 pentru alte minoritati); Scoala de Agenti de Politie „ Vasile Lascar” Campina, 500 de locuri, dintre care 10 locuri pentru rromi si 5 locuri pentru alte minoritati; Scoala de Agenti de politie „Septimiu Muresan” Cluj–Napoca, 125 de locuri, dintre care 3 locuri pentru rromi si 2 locuri pentru alte minoritati.

 

Invatamant superior – studii universitare de licenta

 

- Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu, 50 de locuri;

- Academia Navala „ Mircea cel Batran” din Constanta, 4 locuri;

- Academia Tehnica Militara din Bucuresti, 70 de locuri;

- Institutul Medico – Militar din Bucuresti, 15 locuri;

- Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” din Bucuresti, 10 locuri.

 

Invatamant postliceal (maistri militari):

 

- Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre „Basarab I.” din Pitesti, 35 de locuri;

- Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale „Amiral Ion Murgescu” din Constanta, 2 locuri.

 

La Inspectoratul de Politie Judetean Braila, recrutarea candidatilor pentru admiterea la institutiile de invatamant ale M.A.I. se realizeaza de Serviciul Resurse Umane, in raport de adresa de domiciliu inscrisa in cartea de identitate.

Depunere-juramant-octombrie-2001-foto-8Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, Facultatea de Politie, in Scolile de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina si „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, precum si in institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de Informatii, care pregatesc specialisti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite cerinte: sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania; sa cunoasca limba romana scrisa si vorbita; sa aiba capacitate deplina de exercitiu; sa fie declarati apti din punct de vedere medical, fizic si psihic; verificarile privind starea de sanatate medicala, fizica si psihica sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.; sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti in cursul anului in care participa la concurs; sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat; sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate; sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica in ultimii 7 ani; sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege; sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Criterii specifice: sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concursul de admitere; sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media generala de minim 8.00; sa nu fi fost exmatriculati dintr-o institutie de invatamant pentru abateri disciplinare; sa aiba inaltimea de minim 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile.

 

Care sunt cerintele?

 

Scoala-Politie-3Documentele cuprinse in dosarul de recrutare sunt: cererea de inscriere, avand modelul prevazut in anexe si C.V.; declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare; copii ale actului de identitate, carnetului de munca si, daca este cazul, a livretului militar; diploma de bacalaureat (original/copie legalizata) sau adeverinta pentru absolventii de liceu din anul 2014 si foaia matricola (original/copie legalizata); adeverinta eliberata de catre liceu, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma; urmatoarele documente in copie legalizata: certificatul de nastere pentru candidat, sot/sotie si fiecare copil, certificatul de casatorie, precum si hotararile judecatoresti privind starea civila; autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului; cazierul judiciar al candidatului; certificatul de examinare psihologica al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane, in cazul in care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe baza de tabel nominal; fisa medicala tip pentru incadrarea in Ministerul Afacerilor Interne; caracterizarea de la ultimul loc de munca, respectiv din institutia de invatamant, in cazul candidatilor care sunt in primul an de la absolvire; 3 fotografii de 3×4 cm.

Cererile de inscriere la concursul de admitere in institutiile de invatamant superior pot fi primite pana la data de 2 iunie 2014.

Pentru scolile de agenti de politie, inscrierea se poate face pana la data de 14 august 2014.

Pentru inscriere, candidatii se vor prezenta cu actul de identitate, ocazie cu care le vor fi inmanate adresele pentru examinarea medicala si pentru obtinerea foii matricole de la liceul absolvit.

Perioadele de desfasurare, tematica si bibliografia pentru concursul de admitere la institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de Informatii pot fi obtinute de pe site-ul acestor institutii.

La inscrierea pentru concursul de admitere la institutiile de invatamant participa candidatii care au promovat evaluarea psihologica/ psihotehnica si au fost declarati apti medical.

 

 

Comentarii

comentariu

About the Author