Published On: vin, Mar 28th, 2014

Sanctiuni intre 3 si 5 mii de lei pentru patronii care nu respecta regulile de angajare

din 100 de angajatori netAngajatorii au obligatia si raspunderea juridica reglementate de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste comunicarea locurilor de munca vacante si ocuparea acestora.

Astfel, angajatorii care isi au sediul, respectiv domiciliul, in judetul Braila au obligatia de a comunica la A.J.O.F.M. Braila toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.

De asemenea, angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, ocuparea locurilor de munca vacante care au fost comunicate potrivit legii, in termen de o zi de la data ocuparii acestora.

Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante, precum si comunicarea de catre angajatori a ocuparii locurilor de munca vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hartie sau in format electronic, conform formularelor prevazute in anexa nr. 1A, respectiv in anexa nr. 1B la H.G. nr. 119 din 19 februarie 2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin H.G. nr. 1149/2002.

Prin sintagma locuri de muncă vacante, se intelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum si locurile de munca nou-create.

Potrivit prevederilor legale constituie contraventie si neutilizarea C.O.R. (Codul Ocupatiilor din Romania).

Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta în termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia sunt inregistrati.      

Nerespectarea  prevederilor legale mentionate anterior constituie contraventie si conduce la aplicarea unor amenzi de la 3.000 lei la 5.000 lei.

Comentarii

comentariu

About the Author