Published On: mie, Feb 26th, 2014

Corectiile estetice, fertilizarea in vitro si orice serviciu la cerere, platite de asigurat – proiect cadru

chirurgia-feteiAsiguratii vor plati din propriul buzunar fertilizarea in vitro, corectiile estetice, internarea in saloane de lux si asistenta medicala la cerere, prevede proiectul de hotarare privind aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru pentru 2014-2015.

Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica proiectul Hotararii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015.

Potrivit proiectului, o serie de servicii nu sunt decontate din Fondul Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS), contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, dupa caz.

Este vorba despre serviciile medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor, unele servicii medicale de inalta performanta si unele servicii de asistenta stomatologica, altele decat cele prevazute in norme. De asemenea, asiguratii vor plati pentru serviciile hoteliere cu grad inalt de confort, pentru corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta peste 18 ani, cu exceptia reconstructiei mamare prin endoprotezare in cazul interventiilor chirurgicale oncologice, dar si pentru unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport, altele decat cele prevazute in norme.

De asemenea, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara si casele de asigurari de sanatate, la valoarea minima garantata pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minima garantata pentru un punct per serviciu. Regularizarea trimestriala se face la valoarea definitiva pentru un punct per capita si per serviciu, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, conform normelor, se mai precizeaza in contractul-cadru.

Comentarii

comentariu

About the Author

-