Published On: lun, Dec 30th, 2013

Noul Cod Fiscal aduce modificari de la 1 ianuarie 2014

cod fiscalCe tine de impozitul pe profit, actul normativ prevede scutirea castigurilor de capital, prin:

-scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terte cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;

-scutirea castigurilor de capital realizate de contribuabili din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare;

-scutirea veniturilor obtinute de o persoana juridica romana din lichidarea unei alte persoane juridice.

Au fost introduse si modificate prevederi referitoare la:

-scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica romana;

-de impozit a dividendelor primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica straina situata intr-un stat membru;

-neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane.

In ceea ce priveste impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

-nu mai aplica sistemul de impozitare pe veniturile microintreprinderilor contribuabilii care realizeaza venituri din consultanta si management daca ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in total venituri este peste 20%;

-s-au eliminat din baza de impunere veniturile reprezentand diferentele de curs valutar si a reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii.

In cazul impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania noul act normativ prevede reducerea perioadei de detinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice romane de la 2 ani la 1 an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente.

In domeniul taxei pe valoarea adaugata:

-se modifica prevederile referitoare la ajustarea TVA, in sensul ca nu se impune ajustarea in cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, in conditiile in care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzator;

-a fost eliminata conditia referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania. Potrivit noilor prevederi, rambursarile de TVA catre persoanele impozabile nestabilite in Romania se vor acorda chiar daca TVA solicitata la rambursare nu este achitata, sub rezerva indeplinirii celorlalte conditii prevazute de lege;

-a fost exclus din baza de impozitare a TVA aferenta serviciilor de leasing costul cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, acest cost urmand a fi recuperat de societatile de leasing prin refacturare de la utilizatori.

Potrivit noilor prevederi, la capitolul accize:

-se interzice vanzarea de tigarete catre persoane fizice la un pret mai mic decat pretul de vanzare cu amanuntul declarat;

Prin noul act normativ, se instituie un nou impozit asupra valorii constructiilor, altele decat cladirile pentru care se datoreaza impozit pe cladiri potrivit Codului Fiscal.

Contribuabili care datoreaza impozitul pe constructii speciale sunt:

-persoanele juridice romane;

-persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

-persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.

Fac exceptie:

-institutele nationale de cercetare-dezvoltare;

-institutiile publice;

-asociatiile, fundatiile si celelalte persoane juridice fara scop patrimonial.

Constructiile pentru care se va plati noul impozit de la 1 ianuarie 2014 sunt cele prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.

Astfel, acest impozit se aplica pentru constructii precum centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, statii de conexiuni, centrale termoelectrice si nuclearo-electrice, piste si platforme, sonde de titei, gaze si sare, rampe de incarcare-descarcare, cosuri de fum si turnuri de racire, iazuri pentru decantarea sterilului, helestee, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare; baraje, jgheaburi pentru piscicultura, infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, strazi, autostrazi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulatie, marcaje etc.), linii si cabluri aeriene de telecomunicatii (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console), platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobila, radio, tv, lacuri artificiale de acumulare, constructii pentru transportul energiei electrice, canale de irigatii.

Declararea si plata se fac astfel:

-cota este de 1,5%;

-impozitul asupra valorii constructiilor se datoreaza incepand cu 1 ianuarie 2014 iar calculul si declararea acestuia se efectueaza de catre contribuabili anual, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul;

-plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.

Impozitul asupra valorii constructiilor reprezinta venit la bugetul de stat.

Comentarii

comentariu

About the Author

-