Published On: mie, Oct 9th, 2013

Vezi aici ce obligatii declarative trebuie sa depui in luna octombrie

Share This
Tags

In luna octombrie contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent mai multe documente.

Termen 10 octombrie 2013, inclusiv

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de T.V.A. in conditiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,cu perioada fiscala luna/trimestrul calendaristic, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA .

Reglementare: art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.768/2012;

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Reglementare: art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007;

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007;

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de catre persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de T.V.A. in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Reglementare: art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Termen 25 octombrie 2013, inclusiv

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie/trimestrului III 2013. Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.1.950/2012;

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar/trimestrial pentru obligatiile aferente lunii septembrie/trimestrului III 2013.Reglementare: O.M.F.P. nr.1.045/2012;

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar/trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie/trimestrului III 2013.

Reglementare: art.156^2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, O.P.A.N.A.F.nr.1.790/2012. Atentie: Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 10 septembrie 2013;

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de T.V.A., conform art.153^1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125^1, alin.(3), pentru care se datoreaza T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Reglementare:art.156^3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.30/2011;

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoane fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, formular 224, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii sptembrie 2013.

Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.52/2012;

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna septembrie 2013. Reglementare: art.156^4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna septembrie 2013,  de catre platitorii de T.V.A. cu perioada fiscala lunara sau trimestriala. Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr.3.596/2011;

Declaratie privind T.V.A. datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de T.V.A. a fost anulat conform prevederilor art.153 alin 9.lit.a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata T.V.A. aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de T.V.A. Reglementare:  O.P.A.N.A.F. nr. 2224/2013;

Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor, formular 104, cu termen trimestrial, pentru contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) Cod Fiscal, respectiv de catre persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. Reglementare : O.P.A.N.A.F.nr.1.950/2012.

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. Sunt vizati platitorii de urmatoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent; din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV indice 1, care nu genereaza o persoana juridica, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, din alte surse.

Reglementare: art.52 alin.(3); art.52^1 alin.(4); art.77 alin.(6); art.79 alin.(3); art.116 alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit aferenta trimestrului III 2013. Se efectueaza de catre contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate si de catre contribuabilii prevazuti la art.13 lit.c) – e) din Codul Fiscal.Reglementare: art.34 alin.(8); art.34 alin.(5) lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, formular 307,se depune de catre persoanele impozabile pentru operatiunile prevazute la art.128 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru ajustarea T.V.A. de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de T.V.A. a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de catre persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de T.V.A. a fost anulata conform art.153 alin.(9) lit.a) – e) sau lit.g) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de T.V.A. sau care a efectuat ajustari incorecte. Reglementare: art.156^ 3 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, O.P.A.N.A.F. nr. 2223/2013;

Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097, pentru persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 si care se afla inscrise in „Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare” a caror perioada fiscala este luna sau trimestrul si care au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna septembrie sau trimestrul III 2013. Reglementare:OPANAF nr. 1529/2012.

Comentarii

comentariu

About the Author

-