Published On: mar, iul. 2nd, 2013

Obligatii declarative cu termen luna iulie

Activitati desfasurate de Oficiul Registrului ComertuluiDirectia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii ca, in luna iulie 2013, dupa caz, trebuie sa depuna la organul fiscal competent documentele precizate mai jos.

* Termen 5 iulie 2013 inclusiv *

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formular 092.Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna iunie 2013 si sunt obligate sa isi modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar.

* Termen 10 iulie 2013, inclusiv *

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul Fiscal,formular 096. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul Fiscal,cu perioada fiscala luna/trimestrul calendaristic, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA .

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de catre persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

* Termen 25 iulie 2013, inclusiv *

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar,trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2013.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112 cu termen lunar/trimestrial pentru obligatiile aferente lunii iunie/trimestrului II 2013.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar,trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2013.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datoreaza TVA,contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoane fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, formular 224, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2013.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna iunie 2013.

Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394 pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna iunie 2013,  de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara/trimestriala.

Declaratie privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art.153 alin 9.lit.a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA.

Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor, formular 104, cu termen trimestrial, pentru asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabili (persoane juridice straine cu persoane fizice nerezidente pentru activitati din Romania); persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice romane pentru activitati din Romania si din strainatate), pentru trimestrul II 2013.

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. Sunt vizati platitorii de urmatoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuala; din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent; din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV indice 1, care nu genereaza o persoana juridica, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, din alte surse.

Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit aferenta trimestrului II 2013. Se efectueaza de catre contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate si de catre contribuabilii prevazuti la art.13 lit.c) – e) din Codul Fiscal.Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala (prima rata). Se datoreaza de catre contribuabilii care obtin venituri din  inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv.

Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal, formular 208. Se depune de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal efectuate in semestrul I al anului 2013.

Declaratia privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net annual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, formular 225, pentru trimestrul II 2013. Se depune de catre contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, formular 307. Se depune de catre persoanele impozabile: pentru operatiunile prevazute la art.128 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru ajustarea TVA de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru ajustarea T.V.A. de catre persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art.153 alin.(9) lit.a) – e) sau lit.g) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor anregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte.

Comentarii

comentariu

About the Author

-