Published On: mie, Iul 17th, 2013

Formularul 600 – declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Share This
Tags

bild_formulare1 copy* Vezi aici cum trebuie sa completezi formularul si unde se depune *

Directia Generala a Finantelor Publice judet Braila prezinta in cele ce urmeaza regimul fiscal pentru formularul 600 “Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”.

Formularul 600 “Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se completeaza si se depune de intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale, membrii intreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice, persoanele care realizeaza venituri din profesii libere, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele care sunt asigurate in sistemul public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct.I lit.a) – c), pct.II, III si V din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari.

Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale.

Venitul baza de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.

Declaratia 600 se completeaza in doua exemplare, de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, inscriind corect, complet si cu buna credinta informatiile prevazute de formular.Originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde contribuabilul isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificata de contribuabil din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative, bifandu-se cu „X” casuta aflata pe prima pagina a formularului.Declaratia rectificativa se completeaza inscriindu-se toate datele si informatiile cerute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.

Declaratia 600 se depune pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau prin celelalte metode prevazute de lege.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Declaratia se poate depune si prin mijlioace electronice de transmitere la distanta.In acest caz, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de trantactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiei.

Baza legala: Ordinul comun al presedintelui A.N.A.F. si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr.874/221/I.C./2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitati de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.421/25.06.2012.

Comentarii

comentariu

About the Author

-