Published On: lun, Iun 3rd, 2013

S-a dat starul la admiterea in invatamantul militar

 admitere politie* Inspectoratul Judetean de Politie Braila recruteaza candidati pentru Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul” a Serviciului Roman de Informatii, pentru nevoile MAI * Locuri sunt si la subofiteri si maistri militari *

Inspectoratul de Politie Judetean Braila recruteaza candidati pentru concursurile de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti – Facultatea de Politie, curs frecventa si frecventa redusa, la Scolile de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina si „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca si in institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale, pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, si care trebuie sa indeplineasca o serie de conditii legale si specifice.

Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” a scos la concurs peste 200 de locuri la admiterea din acest an, iar scolile de subofiteri de la Campina si Cluj au disponibile aproape 500 de locuri. La Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” exista 48 de locuri pentru specializarea “Drept” si 175 de locuri pentru specializarea “Ordine si Siguranta Publica”, arma politie. La cele 223 de locuri se adauga 15 locuri pentru minoritati, in special pentru romi si maghiari.

Scoala-de-politie-CampinaScoala de Agenti de Politie “Vasile Lascar” din Campina “pune la bataie”, pentru admiterea din acest an, 313 locuri, iar Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” din Cluj-Napoca are 160 de locuri. Cele doua scoli organizeaza concurs de admitere, separat, si pentru cate 15 locuri locuri destinate minoritatilor, dintre care aproape jumatate sunt pentru romi.

Locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne au fost alocate si in institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale. Astfel, la Academia Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu” din Sibiu au fost scoase la concurs 25 de locuri, la Academia Fortelor Aeriene “Henri Coanda” din Brasov – 10 de locuri, la Academia Tehnica Militara – 70 de locuri, la Institutul Medico – Militar – 25 de locuri, iar Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul” a alocat 10 locuri. Pentru invatamantul postliceal, Ministerul Apararii a alocat pentru Ministerul Afacerilor Interne 62 de locuri la Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre “Basarab I” – Pitesti, 27 de locuri, exclusiv pentru barbati, la Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene “Traian Vuia” – Boboc si opt locuri la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale “Amiral Ion Murgescu”.

admitere politie 1Printre conditiile legale se afla: sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania; sa cunoasca limba romana scris si vorbit; sa aiba capacitate deplina de exercitiu; sa fie declarati apt din punct de vedere medical, fizic si psihic; verificarile privind starea de sanatate medicala, fizica si psihica sunt efectuate de structuri de specialitate ale MAI; sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care partticipa la concurs; sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat; sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate; sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica in ultimii 7 ani; nu au desfasurat activitati de politie politica, asa cum sunt definite prin lege; indeplinesc conditiile prevazute la art.10 alin. 3 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului cu modificarile si completarile ulterioare. Conditiile specifice sunt: sa aiba varsta de pana la 27 de ani impliniti in anul participarii la concursul de admitere; sa fi obtinut la purtare in perioada studiilor liceale media generala de minimum 8.00; sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant; sa aiba inaltimea de minimum 1.70 m barbatii si 1.65 m femeile. Candidatii care nu indeplinesc conditiile legale si criteriile specifice stabilite de actele normative in vigoare nu li se mai intocmesc dosare de recrutare.

locuri in politie“Inspectoratul Judetean de Politie Braila recruteaza candidati pentru Academia Nationala de Informatii <Mihai Viteazul> a Serviciului Roman de Informatii, pentru nevoile MAI si care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania (atat candidatii, cat si sotii/sotiile acestora, in cazul celor casatoriti); sa cunoasca foarte bine si sa aiba capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana; sa aiba capacitate deplina de exercitiu; sa fie declarati <apt> din punct de vedere medical, fizic si psihic (verificarea medicala, evaluarea psihologica si determinarea aptitudinilor fizice se realizeaza conform baremelor stabilite de Serviciul Roman de Informatii); sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti in cursul anului in care participa la concurs; sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat; sa aiba conduita civica si morala corespunzatoare; sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie si sa nu fi executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa; sa nu fie in curs de cercetare sau judecata; sa nu fi fost destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani; sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege; indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare (in situatia in care fac parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, sa declare in scris ca dupa admitere renunta la calitatea de membru al acestora); sa aiba varsta de pana la 23 ani impliniti in cursul anului 2012.

locuri in politie 1Alte conditii care se impun fac referire la faptul ca pe durata studiilor liceale sa fi avut mediile anuale la purtare minimum 8,00 si media minima la examenul de bacalaureat 7.00; sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invatamant; sa aiba inaltimea de minimum 1,70 m barbatii; sa nu fi repetat, in timpul liceului, unul sau mai multi ani de studiu, din motive imputabile. Candidatii care participa ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizatii sau societati comerciale trebuie sa declare sub semnatura ca odata cu admiterea vor renunta la aceste calitati; ca sunt dispusi ca, dupa finalizarea ciclului de formare profesionala in cadrul Academiei Nationale de Informatii <Mihai Viteazul> (conform contractului de scolarizare), sa desfasoare activitati, in calitate de ofiteri de informatii, in orice zona a teritoriului national, potrivit intereselor si nevoilor institutiei; ca accepta, in situatia in care vor fi declarati <Admis>, interzicerea ori restrangerea exercitarii unor drepturi si libertati cetatenesti prevazute de legislatia in vigoare; ca accepta efectuarea de verificari asupra activitatii si comportamentului lor, precum si verificarile de securitate prevazute in HG nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informatii secrete de stat.

locuri in politie 2In situatia in care candidatii au mai urmat o forma de pregatire similara, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, vor achita taxele de scolarizare in cuantumul stabilit de Senatul Academiei, daca vor fi declarati <Admis>. Nu se pot inscrie la concursul de admitere organizat de Academia Nationala de Informatii <Mihai Viteazul> a Serviciului Roman de Informatii urmatoarele persoane: tinerii care fac parte din organizatii aflate in afara legii, precum si cei care nu dovedesc respect si devotament fata de valorile democratiei, fata de statul de drept si institutiile sale; adeptii unor culte sau organizatii religioase ale caror precepte contravin normelor de pastrare a ordinii publice, incalca bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar; cei cunoscuti ca avand trasaturi negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiter de informatii”, a precizat inspector principal de politie Jenel Sogor, purtator de cuvant al IPJ Braila.

Perioadele de desfasurare, tematica si bibliografia pentru concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Academiei de Politie, Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de Informatii pot fi obtinute de pe site-ul acestor institutii (adresele in anexa). Recrutarea se realizeaza in raport de locul de domiciliu.

locuri in politie 3* Locuri la scolile de subofiteri si maistri militari *

Candidatii care opteaza pentru admiterea intr-o institutie de invatamant superior pot participa si la concursul de admitere pentru una din scolile de agenti/subofiteri/maistri militari ale Ministerului Afacerilor Interne, insa vor relua intreaga procedura stabilita pentru concursul de admitere la scolile de agenti de politie din subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane (plata taxei de participare la concurs, inscrierea la concurs, sustinerea probelor eliminatorii – contravizita medicala si probele sportive si a testului de verificare a cunostintelor). Candidatii declarati „Respins” la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, candidatii declarati „Respins” la una dintre institutiile de invatamant superior ale Ministerului Apararii Nationale sau Serviciului Roman de Informatii, care au ca a doua optiune o scoala de agenti de politie, pot participa la concursul de admitere organizat de catre una dintre acestea daca au fost declarati „apt medical” la examinarea medicala efectuata in cadrul institutiei de invatamant superior.

locuri in politie 4“Pentru candidatii inscrisi la concursul organizat in institutiile de invatamant superior care isi exprima optiunea si pentru una dintre scolile postliceale ale Politiei Romane va fi constituit un dosar de recrutare separat, cu actele de studii in copie legalizata si fisa medicala in copie xerox certificata prin inscrierea mentiunii <Conform cu originalul>. Cererile de inscriere la concursul de admitere se pot depune intre orele 10.00 – 15.00, pentru invatamantul universitar, pana la data de 14 iunie 2013, iar pentru scolile postliceale, pana la data de 2 august 2013, la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila, din municipiul Braila, strada Mihail Sebastian. Testarea psihologica se efectueaza la sediul Inspectoratului de Politie  Judetean Braila, de specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la o data ce va fi comunicata, ulterior. Etapa a doua de selectie a candidatilor la Academia de Politie <Alexandru Ioan Cuza>, respectiv concursul de admitere, se desfasoara potrivit calendarului admiterii stabilit pentru fiecare facultate, in perioada 20 iulie – 03 august 2013. Etapa a II-a de selectie a candidatilor la scolile postliceale ale MAI, respectiv concursul de admitere, se desfasoara in perioada 7 – 15 septembrie 2013, conform graficelor stabilite de catre unitatile de invatamant. Etapele de desfasurare a probelor de concurs pentru admiterea la institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale pe locurile MAI, respectiv la Academia Nationala de Informatii <Mihai Viteazul> pe locurile MAI, sunt afisate pe site-ul oficial al fiecarei institutii de invatamant”, a mai spus purtatorul de cuvant al IPJ Braila.

locuri in politie 5* Ce acte sunt necesare pentru dosarul de inscriere *

Inscrierea candidatilor la institutiile de invatamant ale MAI care au fost declarati apt psihologic si medical in etapa I de selectie se realizeaza la sediile institutiilor de invatamant ale MAI, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare institutie de invatamant. In vederea inscrierii la concursul de admitere, candidatii prezinta urmatoarele documente: cartea de identitate sau pasaportul; diploma de bacalaureat in original/copie legalizata sau adeverinta eliberata de liceu, numai pentru absolventii promotiei 2013, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, notele la probele sustinute in cadrul examenului de bacalaureat, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma; foaia matricola a studiilor liceale in original/copie legalizata; contravaloarea taxei de inscriere sau, pentru candidatii care solicita scutirea de taxa de inscriere, acte doveditoare care sa ateste una din situatiile enumerate in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de licenta, in facultatile Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, in anul 2013/metodologia de admitere. Pot fi solicitate si alte documente prin dispozitiile de recrutare ale inspectorilor generali si/sau metodologiile de admitere sau, dupa caz, prin Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de licenta, in facultatile Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, in anul 2013.

locuri in politie 6Gestionarea documentelor de studii in original/copie legalizata se reglementeaza de fiecare institutie de invatamant prin dispozitie a presedintelui Comisiei de admitere.

Candidatii MAI pentru admiterea la institutii de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de Informatii care au fost declarati apt psihologic si medical in etapa I de selectie se inscriu la sediul acestora prezentand documentele solicitate de organizatori si participa la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecarei institutii.

“Contravizita medicala a candidatilor la institutiile de invatamant ale MAI se realizeaza la sediul unitatii de invatamant de catre subcomisia medicala si consta in analiza fisei medicale incheiate, realizarea masuratorilor antropometrice (inaltime si greutate), evaluare medicala sumara, identificarea si analizarea cazurilor privind semnele distinctive sau tatuajele. Daca se constata nerespectarea unuia dintre criteriile medicale si de resurse umane, candidatul este declarat <Inapt> pentru admitere. Lista nominala cu candidatii declarati <Inapt> pentru admitere la contravizita medicala efectuata la Academia de Politie <Alexandru Ioan Cuza> va fi transmisa prin grija Comisiei de admitere a Academiei la scolile postliceale pentru care acestia au a doua optiune.

locuri in politie 7Verificarea aptitudinilor fizice a candidatilor la institutiile de invatamant ale MAI, cu exceptia candidatilor la Facultatea de Arhivistica, se realizeaza conform probelor si baremelor. Contravizita medicala si verificarea aptitudinilor fizice a candidatilor recrutati pentru toate institutiile de invatamant ale MApN pe locurile alocate MAI se realizeaza in zilele de 9 si 10 iulie 2013, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, din sectorul 1, Bucuresti. Candidatii vor avea echipamentul sportiv adecvat sustinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice. La contravizita medicala si la verificarea aptitudinilor fizice a candidatilor nu se admit contestatii”, se mentioneaza in comunicatul emis de IPJ Braila.

Probele de verificare a cunostintelor pentru admiterea la facultatile Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” se stabilesc in conformitate cu Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de licenta, in facultatile Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, in anul 2013, si constau intr-un test grila la urmatoarele discipline: istorie, limba romana, limba straina engleza/franceza/germana/rusa/spaniola, pentru admiterea la Facultatea de Politie; matematica si fizica – pentru admiterea la Facultatea de Pompieri; istorie – pentru admiterea la Facultatea de Arhivistica. Proba de verificare a cunostintelor pentru admiterea la scolilor postliceale ale MAI se stabileste cu respectarea metodologiei de admitere si in conformitate cu dispozitiile de recrutare si selectie ale inspectorilor generali si consta intr-un test grila la disciplinele limba romana si limba engleza sau franceza, respectiv, in cazul Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti, matematica si fizica. Tematica si bibliografia pentru concursul de admitere se regasesc pe site-ul fiecarei institutii de invatamant.

locuri in politie 8Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-urile oficiale ale urmatoarelor institutii de invatamant: Inspectoratul de Politie Judetean Braila; Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; Scoala de Agenti de Politie “Vasile Lascar” Campina; Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” Cluj-Napoca; Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” Sibiu; Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” Brasov; Academia Tehnica Militara Bucuresti; Institutul Medico-Militar Bucuresti; Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul”; Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre „Basarab I” Pitesti; Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc, comuna Cochirleanca, sat Boboc Gara, Buzau; Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanta.

Comentarii

comentariu

About the Author

-