Published On: mar, Iun 11th, 2013

Reglementari privind acordarea unor facilitati la plata obligatiilor fiscale

bani1_m copy* Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.320/3 iunie 2013 a fost publicata OUG nr.50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale *

Avand in vedere problemele intampinate de operatorii economici care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, contribuabilii pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii administrate de ANAF sau transmise spre recuperare acestei autoritati.

Amanarea la plata se acorda in limta sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale.

Amanarea la plata nu se acorda: contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolventei, contribuabililor pentru care a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin poprirea sumelor de incasat de la autoritatile competente, contribuabililor care au in derulare o esalonare la plata.

In scopul amanarii la plata, contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a amanarii, precum si documentul emis de autoritatea competenta, in original, prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la aceasta. Documentul se emite in termen de 5 zile de la data solicitarii si este valabil 20 de zile de la data emiterii. Acesta trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amanare la plata. La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta.In documentul pe care il va emite, autoritatea competenta va confirma ca a luat act de notificarea contribuabilului.

Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amanare la plata, in limita sumei pe care o are de incasat de la autoritatile competente.

Dupa primirea cererii, organul fiscal elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, care cuprinde ogligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia si pe care il comunica contribuabilului, fara ca acesta sa plateasca taxa extrajudiciara de timbru.

Cererea contribuabilului se solutioneaza de organul fiscal in termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii sau decizie de respingere.

In cazul in care contribuabilul a renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta si daca cererea a fost aprobata, organul fiscal emite: decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale, decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligatiilor fiscale principale amanate la plata.

Pe perioada amanarii la plata, pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata operatorii economici nu datoreaza dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura daca au renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura,  aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta. Daca operatorii economici nu au renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura,  aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta acestia datoreaza dobanzi, penalitati sau accesorii pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata.

Daca, anterior finalizarii amanarii la plata, autoritatile competente notifica organului fiscal ca suma inscrisa in documentul emis nu mai este datorata, in intregime sau partial, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, total sau partial. In aceasta situatie, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura pe intreaga perioada de amanare la plata.

Pe perioada amanarii la plata nu incepe sau se suspenda procedura de executare silita pentru obligatiile fiscale amanate la plata. Nu se sting obligatiile fiscale ce fac obiectul amanarii la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora.

In situatia in care sumele individualizate in deciziile emise de organul fiscal competent se sting in totalitate, acesta comunica contribuabilului decizia de finalizare a amanarii la plata. Daca operatorul economic a renuntat la perceperea sau incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta, organul fiscal emite si decizia de anulare a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligatiilor fiscale principale amanate la plata.

Daca in termen de 2 ani de la data comunicarii deciziilor de amanare la plata a obligatiilor fiscale principale si a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligatiilor fiscale principale, amanarea la plata nu a fost finalizata, aceasta inceteaza, iar organul fiscal comunica contribuabilului decizia de incetare a amanarii la plata. In acest caz, contribuabilul datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii pe intreaga perioada de amanare la plata.

Pentru contribuabilii care au depus cereri de rambursare la autoritatile competente, nu incepe sau se suspenda executarea silita a obligatiilor fiscale in limita sumei solicitate la rambursare pentru care termenul de plata a cererii de rambursare a fost depasit. In aceasta situatie, autoritatea competenta emite un document prin care certifica intarzierea platii cererii de rambursare si cuantumul sumei solicitate la rambursare.

Contribuabilii care au incasat, dupa termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare aprobate, de la autoritatile competente, inainte de intrarea in vigoare a ordonantei, beneficiaza de scutirea la plata dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura, aferente obligatiilor fiscale principale scadente, pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata si data platii, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii: obligatiile fiscale principale care au generat dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura sunt validate de catre autoritatea competenta, dobanzile, penalitatile de intarziere sau accesoriile de orice natura sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii, contribuabilii au renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza.

Contribuabilii care au de incasat sume, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit, beneficiaza de amanare la plata, in limita sumei solicitate la rambursare, in vederea scutirii, a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura, aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa depunerea cererii de rambursare in cauza, daca sunt indeplinite, cumulativ, conditiile: obligatiile fiscale principale care au generat dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura sunt stinse la data intrarii in vigoare a ordonantei, dobanzile, penalitatile de intarziere sau accesoriile de orice natura sunt datorate si nestinse la data depunerii cererii, contribuabilii au renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat.

Scutirea la plata dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura se acorda dupa validarea si plata cheltuielii reprezentand obligatia fiscala principala care a generat dobanda, penalitatea de intarziere sau accesoriul de orice natura, pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia facuta plata si data platii.

Pentru a beneficia de aceste facilitati, contribuabilii depun la organul fiscal competent cererea de acordare a facilitatii, precum si documentul emis de autoritatea competenta, in original, prin care se certifica: valoarea cererii de rambursare si perioada de intarziere in procesarea si plata acesteia, cuantumul obligatiilor fiscale principale incluse in cererea/cererile de rambursare, cuantumul obligatiilor fiscale principale incluse in cererea/cererile de rambursare ce au fost validate si platite, daca contribuabilii au renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati de intarziere sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de incasat de la autoritatea competenta.

In baza documentelor mentionate mai sus, organul fiscal stabileste cuantumul dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura ce pot face obiectul facilitatilor si emite o decizie de amanare in vederea scutirii sau o decizie de anulare a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau accesoriilor de orice natura, ori o decizie de respingere.

Procedura de aplicare a prevederilor legale mentionate mai sus, se va aproba prin ordin al Ministrului Finantelor Publice in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei ordonante.

Comentarii

comentariu

About the Author

-