Published On: mar, iun. 4th, 2013

Obligatii declarative cu termen luna iunie 2013

Activitati desfasurate de Oficiul Registrului ComertuluiDirectia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii ca, in luna iunie 2013 trebuie sa depuna la organul fiscal competent, dupa caz, o serie de documente.

Termen 7 iunie 2013, inclusiv

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formular 092. Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna mai 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

Termen 10 iunie 2013, inclusiv

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de catre persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul Fiscal, cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA .

Termen 25 iunie 2013, inclusiv

Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului T.V.A. la incasare, formular 097. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate conform art.153 si care se afla inscrise in „Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare”, a caror perioada fiscala este luna si care au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna mai 2013 .

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2013.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, formular 112. cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii mai 2013.

Declaratia privind veniturile din activitati agricole, impuse pe norme de venit, formular 221. Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, pana la data de 25 mai 2013, in mod individual, venituri din Romania, din activitati agricole provenind din : cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea, cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala si de catre asocierile fara personalitate juridica care realizeaza astfel de venituri.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoane fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, formular 224, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2013.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formular 300, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii mai 2013.

Reglementare: art.156 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, OPANAF nr.1.790/201.

Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 10 mai 2013.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datoreaza TVA,contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea TVA, formular 307. Se depune de catre persoanele impozabile pentru operatiunile prevazute la art.128 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru ajustarea TVA de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art.152 alin. .(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru ajustarea TVA de catre persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art.153, alin.(9) lit.a) – e) sau lit.g) Cod Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte.

Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art.153, alin.(9), lit.a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a) – e) Cod Fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata TVA.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna mai 2013.

Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna mai 2013,  de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara.

Plata impozitului pe reprezentanta, transa I. Se depune de catre persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania.

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator. Se plateste de catre organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile de tip slot-machine.

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului II 2013. Se platesc de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole, conform art.71 din din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Comentarii

comentariu

About the Author

-