Published On: joi, Iun 6th, 2013

Fermieri, prezentati-va la APIA pentru depunerea cererii privind plata calitatii produselor agricole

produse agricole ecologice* Fermierii braileni sunt asteptati la APIA pentru a-si depune actele in vederea obtinerii de fonduri alocate pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole *

Beneficiarii care au depus cereri de solicitare a ajutorului specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica pentru anul 2012 sunt anuntati ca plafonul total maxim alocat pentru platile anuale suplimentare in anul 2012 este de 7.050.000 euro, din care 5.727.000 euro pentru productia vegetala si 1.323.000 euro pentru cresterea animalelor. Cuantumul platii anuale suplimentare/exploatatie se calculeaza de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), dupa finalizarea tuturor verificarilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numarul exploatatiilor eligibile, avand in vedere plata anuala suplimentara maxima/exploatatie pentru fiecare categorie de dimensiune a exploatatiei. In cazul in care plafonul solicitat depaseste plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuala suplimentara maxima/exploatatie se diminueaza procentual cu aceeasi valoare pentru toate categoriile de dimensiune a exploatatiei ale sectorului respectiv.

“Nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute pentru acordarea ajutorului specific si/sau a cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale, in conformitate cu OMADR nr. 17/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si OMADR nr. 161/2012. Mentionez ca potentialii beneficiari pot depune, in perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2013, cererile de solicitare a ajutorului specific pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica pentru anul 2013, sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA). Ajutorul se acorda pentru exploatatiile din productia vegetala si animaliera care sunt inregistrate in perioada de conversie (de trecere de la agricultura conventionala la agricultura ecologica). Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau familiale constituite conform OUG nr. 44/2008 sau persoanele juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt inregistrate in fiecare an pentru care solicita ajutorul specific, in sistemul de agricultura ecologica, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile agricole de dezvoltare rurala judetene; detin un contract incheiat cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene sau aprobat de catre MADR; detin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, in care se mentioneaza statutul exploatatiei in conversie (anul 1/anul 2/anul 3), cultura, suprafata, numarul de animale, numarul de familii de albine, emis de organismul de inspectie si certificare cu care a incheiat contractul. De asemenea, trebuie sa se tina cont de faptul ca se mentin in sistemul de agricultura ecologica pe o perioada de 5 ani. In cazul beneficiarilor din productia vegetala, suprafata agricola in folosinta trebuie sa fie de cel putin 0,30 ha, ocupata cu culturi anuale, culturi perene sau pasuni si fanete permanente”, a declarat Daniela Militaru, directorul APIA Braila.

Beneficiarii ajutorului specific vor putea depune o singura cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatatie din productia vegetala, fie numai pentru una din speciile din productia animaliera sau numai pentru o exploatatie din apicultura. Potentialii beneficiari care solicita ajutor specific pentru pasuni permanente (pasuni si fanete) si nu detin animale crescute in sistem ecologic trebuie sa depuna copii de pe facturile fiscale, din care sa rezulte ca livreaza furajele in conversie, recoltate de pe pasune, unui crescator de animale inregistrat in sistemul de agricultura ecologica, sau o copie de pe contractul incheiat cu un crescator de animale inregistrat in sistemul de agricultura ecologica pentru utilizarea pasunii respective. In acest sens, beneficiarul depune si o copie de pe fisa de inregistrare a crescatorului de animale caruia ii livreaza furajele sau cu care a incheiat contractul.

Comentarii

comentariu

About the Author

-