Published On: mar, Iun 4th, 2013

Depunerea declaratiei privind veniturile din activitati agricole

dosare copyPotrivit prevederilor art.V din Legea nr.168/ 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.8/ 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.310 din 29 mai 2013, contribuabilii care desfasoara in perioada 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal o activitate agricola prevazuta la art.71 alin.(1) din Codul fiscal, respectiv obtin venituri din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala, au obligatia de a depune formularul 221–”Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit”, la organul fiscal competent, pana la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013.

In anul 2013 contribuabilii/ asocierile fara personalitate juridica care realizeaza venituri din activitati agricole pentru care veniturile se determina pe baza de norma de venit aplica urmatoarele reguli: in cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, respectiv: vie pe rod pana la 1 ha; arbusti fructiferi pana la 1 ha; vaci pana la 2 capete; bivolite pana la 2 capete; oi pana la 50 capete; capre pana la 25 capete; albine pana la 75 de familii, si care au depus/ nu au depus formularul 221 pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.168/2013, vor depune o noua declaratie pana la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informatii privind suprafete cultivate/ capete de animale/ familii de albine detinute la data de 25 mai 2013. In cazul celor care depun formularul 221 dupa data de 25 mai 2013, informatiile cuprinse in acesta vizeaza suprafete cultivate/ capete de animale/ familii de albine detinute la data de 25 mai 2013 inclusiv. Modificarea structurii suprafetelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, dupa data de 25 mai 2013, nu va fi luata in considerare la stabilirea obligatiilor fiscale.

Prin actul normativ mentionat s-au stabilit ca venituri neimpozabile: veniturile din valorificarea in stare naturala a produselor culese din flora salbatica, exclusiv masa lemnoasa. In cazul masei lemnoase  sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea si valorificarea acesteia in volum de maxim 20mc/an din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate; veniturile din valorificarea in stare naturala a produselor capturate din fauna salbatica, cu exceptia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap.II “Venituri din activitati independente”, din Codul fiscal; veniturile obtinute din exploatarea pasunilor si fanetelor naturale; cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, nu genereaza venit impozabil.

Contribuabilii care realizeaza venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole, pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, vor determina venitul anual prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.

Nu se considera depuse cu intarziere si nu vor fi aplicate sanctiuni in cazul contribuabililor care depun declaratiile pana la data de 25 iunie 2013, inclusiv.

Comentarii

comentariu

About the Author

-