Published On: joi, Mai 9th, 2013

Sustinerea entitatilor nonprofit

Share This
Tags

Directia  Generala a Finantelor Publice judet Braila informeaza ca, potrivit prevederilor art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea si depunerea formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Generalitati

In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu : asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

De asemenea, potrivit art.84 din Codul Fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe : venitul net anual din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole; castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise; castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prin depunerea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”,completand sectiunea III.

Formularistica

Contribuabilii care isi exprima optiunea de virare a sumei de pana la 2% pot solicita directionarea acesteia catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.

Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit, si/sau din cedarea folosintei bunurilor, care nu au obligatia depunerii formularului 200, si care au efectuat in cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private si solicita restituirea acestora si/sau opteaza pentru virarea unei sume in contul unei entitati nonprofit sau al unei unitati de cult completeaza sectiunea III din formular.

Formularele 200 si 230 se pot obtine direct de la sediul unitatilor fiscale sau pot fi descarcate de pe site-ul A.N.A.F., la adresa :  www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Toate formularele, cu explicatii/Formularele fiscale ordonate dupa numar, din prima pagina meniul superior.

Atentie! Formularele 200 si 230 se pot depune si on-line.Pentru descarcarea si completarea on-line a formularelor, contribuabilii vor accesa site-ul A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/Descarcare declaratii.

Transmiterea on-line se va face de la adresa www.e-guvernare.ro, daca contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. Detinatorii de certificate digitale calificate pot transmite formularele si pentru alti contribuabili, prin inregistrarea ca imputerniciti fiscali urmand procedura de inregistrare a documentatiei si a formularului 150 la organul fiscal.

Depunere formulare

Din punct de vedere al depunerii formularelor, precizam ca potrivit prevederilor art.17,coroborate cu cele ale art.18 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic, fiscal, care asi poate indeplini obligatiile fiscale si printr-un imputernicit, desemnat potrivit legii. Imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata.

Comentarii

comentariu

About the Author

-