Published On: lun, Mai 20th, 2013

Luni, 27 mai, termen limita pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe salarii sau venit

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice Braila reaminteste ca luni, 27 mai 2013 este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ” si 200 “Declaratie privind veniturile realizate in Romania” pentru optiunea de virare a sumei de 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, catre entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatile de cult.

Optiunea de virare a sumei de pana la 2% se face catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.

Formularele 200 si 230 se pot obtine direct de la sediul unitatilor fiscale sau pot fi descarcate de pe site-ul ANAF la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Toate formularele, cu explicatii/Formularele fiscale ordonate dupa numar, din prima pagina meniul superior.

Referitor la depunerea formularelor, precizam ca potrivit prevederilor art.17 coroborate cu cele ale art.18 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal, care isi poate indeplini obligatiile fiscale si printr-un imputernicit, desemnat potrivit legii. Imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata.

Formularele 200 si 230 se pot depune la ghiseul unitatii fiscale in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Formularele 200 si 230 se pot depune si on-line. Pentru descarcarea si completarea on-line a formularelor, contribuabilii vor accesa site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/Descarcare declaratii.

Transmiterea on-line se va face de la adresa www.e-guvernare.ro, daca contribuabilul dispune de un certificat digital calificat.Detinatorii de certificate digitale calificate pot transmite formularele si pentru alti contribuabili, prin inregistrarea ca imputerniciti fiscali, urmand procedura de inregistrare a documentatiei si a formularului 150 la organul fiscal.

Comentarii

comentariu

About the Author

-