Published On: mie, Mai 15th, 2013

Formularul 200 trebuie depus pana pe data de 27 mai

Share This
Tags

* Agentia Nationala de Administrare Fiscala reaminteste contribuabililor ca termenul limita de depunere a formularului 200, “Declaratia privind veniturile realizate din Romania, pentru veniturile anului 2012”, este data de 27 mai 2013 *

Declaratia privind veniturile realizate din Romania, pentru veniturile anului 2012, se completeaza si se depune pentru urmatoarele categorii de venituri.

Activitati independente, si anume activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, venituri realizate de persoanele fizice dintr-o activitate desfasurata intr-o forma de organizare cu personalitate juridica.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor, in conformitate cu prevederile Codului fiscal si persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii.

Cedarea folosintei bunurilor mobile si/sau imobile, inchirieri si arenda, pentru care venitul net se determina in sistem real.

Nu au obligatia depunerii declaratiei, persoanele fizice  care, in anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, si impozitul este final.

Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real: venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

Nu au obligatia depunerii declaratiei, persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din activitati agricole cu impunere finala, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata ori luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare.

Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exista obligatia depunerii declaratiei, vor completa in mod corespunzator numarul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolul II „Date privind veniturile realizate, pe surse si categorii de venit, in formularul – „Anexa nr… la Declaratia privind veniturile realizate din Romania”, care se ataseaza la declaratia privind veniturile realizate.

Formularele se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind cu majuscule, citet si corect datele prevazute de formular. Formularul se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire precum si on-line, in situatia in care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

Organul fiscal competent pentru primirea formularului 200 este organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania si organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru urmatoarele categorii de venituri: venituri din drepturi de proprietate intelectuala; venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal; venituri din investitii reprezentand castiguri/ pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Nu in ultimul rand, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania care realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la lit. b).

Nedepunerea formularului 200, “Declaratia privind veniturile realizate din Romania”, pana la data de 27 mai 2013, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 50 si 500 lei.

Comentarii

comentariu

About the Author

-