Published On: mar, Mai 14th, 2013

Doua saptamani pana la termenul limita de depunere a Formularului 221

Share This
Tags

* Persoanele fizice care in decursul acestui an desfasoara o activitate agricola, definita potrivit legii, impusa pe baza de norme de venit, sunt obligati sa depuna, pana pe 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs, Formularul 221 – “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit” *

Deoarece in acest an data de 25 mai este zi nelucratoare, termenul limita de depunere a Formularului 221 – “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit” va fi ziua de 27 mai. Au obligatia de a depune declaratia mentionata, persoanele fizice care, realizeaza, in mod individual, venituri din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine  animala, in stare naturala.

Declaratia nu se depune pentru persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica ce detin cu orice titlu suprafete de teren destinate productiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde precum si pentru pasuni si fanete naturale, destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal; contribuabilii arendatori, care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor Cap. IV “Venituri din cedarea folosintei bunurilor” titlul III ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal; contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si isi desfasoara activitatea in mod individual, in limitele stabilite potrivit tabelului prevazut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv in cazul in care veniturile sunt obtinute din exploatarea bunurilor detinute in comun sau in devalmasie si sunt atribuite conform punctului 14912 din Hotararea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Suprafetele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse in patrimoniul personal si genereaza venituri neimpozabile conform art.42 lit.g) din Codul fiscal. Nu sunt obligati sa depuna acest formular nici contribuabilii care indeplinesc conditiile prevazute la art.71 alin.(1) din Codul fiscal si pentru care veniturile din activitati agricole sunt impuse pe baza de norma de venit, dupa data de 25 mai a anului fiscal in care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate dupa 25 mai si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

* Termene pentru depunerea Formularului 221 *

Declaratia se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene: pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs, privind suprafata cultivata/cap de animal/familie de albine detinuta/detinut la data declararii. In cazul contribuabililor/asocierilor fara personalitate juridica care depun cu intarziere declaratia pentru anul in curs, dupa data de 25 mai, informatiile cuprinse in declaratie vizeaza suprafetele cultivate/capetele de animale/familiile de albine detinute la data de 25 mai. Documentul mai trebuie depus ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie “X” in casuta prevazuta in acest scop. In situatia in care intervin modificari privind structura suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numarul de capete de animale/familii de albine, contribuabilii au obligatia de a depune declaratia rectificativa pana la data de 25 mai a anului de raportare. Informatiile inscrise in declaratie vor viza suprafetele cultivate/capete de animal/familii de albine detinute la data depunerii declaratiei rectificative. Modificarea structurii suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numarului de capete de animale/familii de albine, intervenite dupa data de 25 mai nu conduce la recalcularea normelor de venit.

* Modul de completare a declaratiei *

In situatia in care activitatea se desfasoara in mod individual, Declaratia se completeaza in doua exemplare: original si copie. Originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; precum si la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice. Copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul/curatorul acestuia.

“In situatia in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, Declaratia se completeaza in doua exemplare: originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luata in evidenta fiscala; copia se pastreaza la domiciliul fiscal al asocierii, impreuna cu celelalte documente privind activitatea acesteia. Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, si se depune in format hartie la: registratura organului fiscal; oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz. Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului sau poate fi descarcata de pe portalul ANAF, la adresa: www.anaf.ro/asistenta contribuabili/formulare si programe utile/toate formularele cu explicatii”, se arata in comunicatul emis de Directia Generala a Finantelor Publice Braila.

Comentarii

comentariu

About the Author

-