Published On: mie, Mai 15th, 2013

Din 13 mai, noi reglemetari pentru exploatarea pajistilor permanente

Share This
Tags

* Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta privind reglementarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor permanente * Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, la inceputul acestei saptamani *

Luand in considerare ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata, iar termenul limita pentru solicitarea acestora este 15 mai 2013, era absolut urgenta adoptarea unei noi reglementari in domeniul pajistilor. Potrivit Art. 3 din OUG, sunt supuse regimului de organizare, administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti: pajisti proprietate publica a statului, administrate de Agentia Domeniilor Statului, denumita in continuare ADS; pajisti proprietate publica a comunelor, oraselor, municipiilor si a municipiului Bucuresti, administrate de consiliile locale ale acestora; pajisti proprietate privata a statului, administrate de ADS; pajisti proprietate privata a comunelor, oraselor, municipiilor si a municipiului Bucuresti, administrate de consiliile locale ale acestora; pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice; pajisti proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

Actul normativ precizeaza ca se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor, cu exceptia: scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru: amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole; retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora; refugii montane in caz de urgenta; infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile, care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor, declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national, judetean sau local, in conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata; amplasarea obiectivelor de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate publica, in conditiile legislatiei in vigoare; lucrari privind apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. 33/1994, republicata; lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale.

* Orice lege are si exceptii *

Potrivit OUG, exceptiile prevazute se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat, cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete, astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local, judetean sau national, dupa caz. “Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. (4). Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.”, mai mentioneaza Actul normativ.

Comentarii

comentariu

About the Author

-