Published On: mie, Mai 22nd, 2013

Deductibilitatea taxei pe valoarea adaugata de pe bonurile fiscale

Share This
Tags

Directia Generala a Finantelor Publice Braila informeaza contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata ca, incepand cu data de 14 martie 2013, pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile OUG nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deducerea TVA poate fi justificata cu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate in conformitate cu prevederile art.155 alin.(11), (12) si (20) din Codul Fiscal, cu conditia ca furnizorul/prestatorul sa mentioneze pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

Facturile simplificate sunt acele facturi care se emit in conditiile art. 155 alin.(11), (12) din Codul Fiscal atunci cand valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro si in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: data emiterii, identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile, identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate, suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia. In cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura, o referire specifica si clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica.

Important! Deducerea TVA de pe bonurile fiscale emise pentru achizitia de combustibil se supune de asemenea, prevederilor pct.46 alin.(3) din H.G. nr.84/2013 pentru modificarea si completarea normelor de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Comentarii

comentariu

About the Author

-