Published On: vin, Mai 17th, 2013

Declaratia privind veniturile din activitati agricole trebuie depusa pana pe 27 mai

Share This
Tags

Potrivit prevederilor art.74 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice care in anul 2013 desfasoara o activitate agricola, definita potrivit legii, impusa pe baza de norme de venit, au obligatia de a depune pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs, formularul 221 –”Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit”.

Deoarece in acest an data de 25 mai este zi nelucratoare, termenul limita de depunere a declaratiei va fi in acest caz 27 mai 2013, conform Codului de Procedura Civila.

Au obligatia de a depune declaratia mentionata, persoanele fizice care, realizeaza, in mod individual, venituri din Romania, din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine  animala, in stare naturala.

Modificarea structurii suprafetelor destinate productiei agricole vegetale sau numarului de capete de animale/familii de albine, intervenite dupa data de 25 mai nu conduce la recalcularea normelor de venit.

Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, si se depune in format hartie la: registratura organului fiscal; oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

Comentarii

comentariu

About the Author

-